Miljøtiltag til økologiske grise

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at generere den manglende faglige miljøviden, således at udviklingsmulighederne for den økologiske griseproduktion sikres under de nye miljøkrav. Målet er dels at klarlægge det faglige grundlag for produktionen, dels at udvikle værktøjer til, hvordan de økologiske griseproducenter kan indfri de nye miljøregler.

Projektmøde med inviterede eksperter henblik på vurdering af miljøtiltag for økologiske grise
Artikel i Magasinet svin, oktober 2020 af Af Sarah-Lina Aagaard Schild og Tove Serup
Dette notat giver information om potentialet i en række tiltag, som enten allerede nu, eller på sigt, kan reducere miljøbelastningen fra økologisk svineproduktion.
Dette notat giver information om potentialet i en række tiltag, som enten allerede nu, eller på sigt, kan reducere miljøbelastningen fra økologisk svineproduktion.
Seges Økologi Innovation undersøger potentialet i beplantning i grisefolde. Artikel af Tove Serup bragt i Magasinet Svin nr. 6 - juni 2020.