Svineafgiftsfonden - 2020

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Brancheanalyser og værktøjer til svineproducenten
CSR Pork
Effektiv dataopsamling
Foderkvalitet
Fravænningsdiarré
Hangrise, brok
Hele haler
Individforskelle
Klimavenlig foderproduktion
Løsgående søer
Mavesundhed
Miljøteknologier til at reducere udledning af klimagasser fra stalde og gylletanke
Miljøtiltag til økologiske grise
Optimering af klima, lugt og ammoniak
OUA-grise
Pattegriseoverlevelse
Pig Acadamy
PIG-SYS
Produktionskontrol
Realtidsovervågning
Reduktion af miljøpåvirkning
Rådgiversamarbejde
Slagtesvin - Foder
Slagtesvin - Stalde
Soens output
SowEmis
Sundhed for alle grise
Søer og pattegrise
Vagabonderende strømme i svine- og kvægstalde