Sundhed hos alle danske grise

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at sikre viden til de danske dyrlæger og svineproducenter, som gør dem i stand til at håndtere grisenes sundhed på den mest optimale og rentable måde. Dette for at sikre høj velfærd og produktivitet, begrænset brug af antibiotika og derigennem øge branchens image.

Projektet indeholder aktiviteter, der igennem overvågning af nye og eksisterende virus, optimering af diagnostikken, samt viden om håndtering gør besætningsdyrlægen og svineproducenten i stand til at vælge de bedste løsninger for den enkelte besætning. Ved at mindske smittepresset, enten via management eller ved at stimulere grisens eget forsvar mod sygdomme, skabes mere robuste grise, der har en bedre produktivitet, et mindre behov for antibiotika og højere velfærd. Derudover inkluderer en aktivitet med zoonotisk karakter, MRSA. For MRSA er en lang række teknologier testet for deres evne til at reducere forekomsten af MRSA ude i stalden.

Med gennemførelse af projekterne er det ambitionen at opnå flere grise med højere sundhed og deraf følgende lavere antibiotikaforbrug. Dette skal gerne fortsat sikre konkurrencedygtige produktionsresultater samt høj dyrevelfærd. Aktiviteter vil på lang sigt øge grundlaget for den viden, der sætter svineproducenter i stand til at optimere forebyggelse og håndtering af sygdomsproblemer blandt grisene, så andelen af raske grise øges. Alt andet lige, så har raske grise en højere velfærd og en bedre produktivitet, det sidste til gavn for bundlinjen hos den enkelte producent.

Reduction of antimicrobial use (AMU) in pigs is a priority to counteract development of antimicrobial resistance in animal and human pathogens.
Produktionstab efter smitte med Horsens-PRRS
Artikel i fagmagasinet SVIN, januar 2020
Meddelelse 1183: Desinfektionsmidlet LQV var ikke i stand til at give en reduktion i forekomsten af MRSA i grisene eller i staldluften ved forstøvning af midlet ud over grisene.
PCV2d findes i danske besætninger, den giver måske lidt flere kliniske symptomer end hidtidige PCV2-typer, som kureres ved korrekt PCV2-vaccination.
Meddelelse 1185: Det var ikke muligt at påvise en reduktion i forekomsten af dyre-MRSA blandt grisene eller i stald-miljøet ved anvendelse af de testede desinfektionsteknologier.
Notits i fagmagasinet SVIN, april 2019
Notits i fagmagasinet SVIN, august 2019
Næsesvaberprøver undersøgt ved kvantitativ PCR er værdifulde i forhold til diagnostik af Porcint Cytomegalovirus-infektion på levende smågrise og kan i vid udtrækning erstatte histologi af næseslimhinde fra obducerede dyr.
Poster til A. D. Leman konference, Minnesota, USA, september 2019
A longitudinal study was performed in three Danish farrow to grower (30 kilos) herds over a 4-month period to investigate the dynamics and clinical impacts of influenza A virus (IAV) infections.
Oralt indlæg til den internationale ESPHM-konference, maj 2019
Poster til den internationale ESPHM-konference, maj 2019
Notits i fagmagasinet SVIN, juni 2019
Notits i fagmagasinet SVIN, december 2019
Notits i fagmagasinet SVIN, april 2019
Artikel i fagmagasinet SVIN, august 2019
Poster til A. D. Leman konference, Minnesota, USA, september 2019
Denne undersøgelse havde til formål at undersøge effekten af PCV2 på søernes reproduktion og at undersøge PCV2-status på polte fra ikke-vaccinerede og vaccinerede besætninger.
Porcint Circovirus blev for alvor kendt, da det viste sig at være årsag til PMWS. Siden har PCV vist sig at spille en større eller mindre rolle for en række andre sygdomme, både hos søer og grise.
Ny version af videnssiden
Foredrag ved Svinekongressen 2019 om, hvad der skete på Ornestationen i Horsens i august 2019
Ny version af PRRS manualen
Nye anbefalinger om brug af PRRS-vacciner
På denne temaside om PRRS har vi samlet al den viden, vi har om PRRS. Det er også her, at du kan holde dig orienteret om den aktuelle situation med mulig smitte af PRRS1 fra Hatting Horsens.
Notits i fagmagasinet SVIN, august 2019
Notits i fagmagasinet SVIN, marts 2019
Nyhed: DTU Veterinærinstituttet har efter aftale med SEGES og Hatting undersøgt, hvilken variant af PRRS der har ramt Hatting Horsens.
Antibiotikaforbruget blandt besætninger, der opstartede vaccination, var højere inden opstart, sammenlignet med kontrolbesætninger.