Fodring af økologiske grise – bedre økonomi og miljø - (udv.)

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets fokus er mindsket foderspild. Mindsket foderspild vil forbedre produktionsøkonomien hos landmændene, samtidig med at miljøbelastningen pr. kg produceret kød reduceres. Selve indsatsen er en blanding af ændringer i udstyr og management i besætningerne. Der er iværksat en særlig indsats for at reducere spild, der skyldes rotter og fugle. Hos 4 producenter gennemføres afprøvninger over 2 år for at reducere foderforbruget.