Fodring af økologiske grise – bedre økonomi og miljø - (demo)

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets fokus er mindsket foderspild.

Mindsket foderspild vil forbedre produktionsøkonomien hos landmændene, samtidig med at miljøbelastningen pr. kg produceret kød reduceres. Selve indsatsen er en blanding af ændringer i udstyr og management i besætningerne.

Der er iværksat en særlig indsats for at reducere spild, der skyldes rotter og fugle. Hos 4 producenter gennemføres afprøvninger over 2 år for at reducere foderforbruget.

Fagligt Nyt 2019
Der er blevet udviklet 4 regneark som kan bruges af de økologiske landmænd, så de kender konsekven-serne af deres investeringer. I alle ark kan landmanden bruge sine egne tal.
I projektet Reduceret foderspild hos økologiske grise – bedre økonomi og miljø er der blevet implementeret 4 tiltag hos sohold, hvor effekten var et reduceret foderforbrug.
Sædskifte hos den økologiske griseproducent på sandjord og en samarbejdspartner på lerjord
Fakta-ark nr. 2 Fodring af økologiske grise - bedre økonomi og miljø
Fakta-ark nr. 3 Fodring af økologiske grise - bedre økonomi og miljø
Fakta-ark nr. 4 Fodring af økologiske grise - bedre økonomi og miljø
Fakta-ark nr. 1 - Fodring af økologiske grise - bedre økonomi og miljø
I afprøvningen blev produktionsegenskaber, herunder foderudnyttelsen, for første gang i økologisk slagtesvineproduktion sikkert registreret. Der var ikke effekt på foderudnyttelsen af ændringer i foderet.