Slagtesvin - stald og management

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at styrke konkurrenceevnen af den danske slagtesvineproduktion ved at forbedre produktiviteten og reducere omkostningerne ved produktionen.

Den gennemsnitlige kapacitetsomkostning pr. slagtesvin er 70 kr./gris og miljøomkostningen er i gennemsnit 14 kr. pr. gris. Der et potentiale i at reducere omkostningerne til dette. Der er dog et krav om, at staldene skal kunne håndtere fremtidens krav til velfærd, fx produktion med hele haler. Der er i andet regi gennemført projekt om billigt byggeri (Letstalden), hvor der er en række tiltag, som er lovende og som der kan arbejdes videre med. Der gennemføres aktiviteter, som skal udvikle fremtidens staldsystem, som opfylder kravet om at være omkostningseffektive samtidig med, at der skal kunne produceres med hele haler.

Reducerede omkostninger skal opnås via bidrag fra såvel forbedret produktivitet som lavere byggeomkostninger, stabilt højt sundhedsniveau, lavere arbejdstidsforbrug og lavere driftsomkostninger til miljøløsninger, som samtidigt er teknisk enkle. Projektets indsatser er centreret omkring muliggørelsen af konceptbaseret byggeri med billige miljøløsninger og højhygiejniske stier, der er egnet til produktion af grise med hele haler.

Ambitionen er, at efter gennemførelse af projektaktiviteterne er der ny viden tilgængelig som effektivt implementeres i slagtesvineproduktionen, fx via produktionskoncepter, så produktiviteten øges, omkostningerne reduceres og slagtesvineproducenterne bliver mere konkurrencedygtige.

Fagmagasinet Svin, september 2019
Udtørring og brug af rumvarme efter indsættelse reducerede luftfugtigheden og forbedrede dermed klimaet i stalden, men gav ikke en statistisk sikker forbedring af foderudnyttelse og produktionsværdi sammenlignet med grundig udtørring før indsættelse.
Fagligt Nyt 2019
Fagligt Nyt 2019
Præsentation af resultater og hvordan de kan relateres til farestalden
Artikel i fagmangasinet SVIN, september 2019
Meddelelse 1187: Konceptafprøvning for at fastholde nystaldseffekt i én besætning viste en forbedret foderudnyttelse på 0,04 FEsv/kg tilvækst og renere stalde efter vask.
Fagligt Nyt 2019
Fagligt Nyt 2019
Fagmagasinet Svin, juni 2019