Slagtesvin - foder

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at styrke konkurrenceevnen af den danske slagtesvineproduktion ved at forbedre produktiviteten og reducere omkostningerne ved produktionen.

Projektet indeholder en række aktiviteter, som skal medvirke til at sikre optimal fodring af slagtesvinene. Dels ved at optimere fodernormer og dels ved at gennemføre undersøgelse af fodringsmetoder. Der gennemføres nye projektaktiviteter, som skal automatisere hjemmeblanding, som understøtter, at der fodres med det planlagte foder. Der er variation mellem grisenes evne til at udnytte foderet, og der igangsættes aktiviteter, som skal medvirke til at belyse disse forskelle og komme med løsninger på, hvordan den viden kan bruges til at optimere slagtesvineproduktionen.

Ambitionen er, at efter gennemførelse af projektaktiviteterne er der ny viden tilgængelig som effektivt implementeres i slagtesvineproduktionen, fx via produktionskoncepter, så produktiviteten øges, omkostningerne reduceres og slagtesvineproducenterne bliver mere konkurrencedygtige.

Uddrag af Survey, Foderekspertmøde maj 2019
Ekspertgruppen Fodermanagement, april 2019
Møde med Skiold, maj 2019
Møde med ACO-Funki, juni 2019
Fagligt Nyt 2019
Fagmagasinet Svin, august 2019
Fodringsseminar 2019
Artikel, Magasinet Svin, december 2019
Temagruppen Mineraler, juni 2019
Fodringsseminar 2019
Hvilke kvalitetsprocedurer har størst potentiale for forbedring af foderkvaliteten i hjemmeblandet foder? Udvikling af automatiske systemer og lettere mulighed for tæt opfølgning ville forbedre kvalitetssikringen af hjemmeblandet foder.