Rådgiversamarbejde

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at implementere viden om svineproduktion via dyrlæger og svinerådgivere hos de danske svineproducenter.

For at få effekt af ny og eksisterende viden om svineproduktion ved svineproducenterne er det vigtigt, at viden formidles. Svinerådgivere og dyrlæger er vigtige aktører til at bringe viden ind i svineproduktionen, så den gennemføres så optimalt som muligt. Ved SEGES Svineproduktion udvikles løbende ny viden og der indsamles også løbende ny viden fra forskningsinstitutioner i ind- og udland der omsættes til praktisk anvendelig viden i besætningerne. En tæt kontakt mellem SEGES Svineproduktion og rådgivere/dyrlæger er en effektiv metode til at få viden implementeret i besætningerne. Yderligere bidrager den tætte kontakt til, at SEGES Svineproduktion får input fra staldgangen til kommende udviklingsaktiviteter.

Ved løbende effektivt at implementere viden i svineproduktionen opnås vedvarende fremgange i produktiviteten og dermed skabes grundlaget for, at der kan være en konkurrencedygtig svineproduktion i Danmark.

Indlæg til Fagligt Nyt 2019
Udsendte nyhedsbreve til dyrlæger med målet om at viderebringe information om det veterinære fagområde
Notat 1907: Der kan være mange årsager til, at grisen får rektalprolaps. Er det sket, skal grisen straks isoleres i en sygesti.
Artikel i Fagmagasinet SVIN, juni 2019