Økonomiske analyser

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at give svineproducenterne det bedste grundlag at træffe økonomiske dispositioner på.

Projektet skal sikre, at svineproducenterne hele tiden er opdateret med den bedste viden og de nyeste tendenser og viden. Projektet skal understøtte svineproducenternes beslutningsgrundlag for deres økonomiske dispositioner. I forbindelse med handel af smågrise mellem smågriseproducent og slagtesvineproducent benyttes ofte enten markedsbaserede noteringer eller en beregnet notering, der fordeler indtjeningen for det solgte slagtesvin mellem smågriseproducent og slagtesvineproducent eller en kombination heraf. Det er derfor nødvendigt at sikre, at grundlagene for beregningerne af de beregnede noteringer er korrekte i forhold til svineproducenternes virkelighed og at både grundlag og de beregnede noteringer når ud til svineproducenterne.

Svineproducenterne har behov for at få serveret relevant og aktuel viden om økonomiske konsekvenser af aktuelle forhold eller overordnede økonomiske beregninger/vurderinger for forskellige produktionsmæssige tiltag. Det er nødvendigt at sikre, at den centrale viden kommer direkte til landmændene via gennemarbejdede artikler i korte og klare formuleringer således svineproducenterne kan udnytte den eksisterende viden i en travl hverdag.

Aktiviteterne bidrager til, at svinesektoren løbende er i stand til at få og bevare overblikket over økonomiske konsekvenser. De lange effekter af projektet er uddannelse af landmændene til at have fokus på de økonomiske aspekter af alle beslutninger i produktionen.