Mindre miljøpåvirkning og resistens

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at gennemføre udviklings- og afprøvningsopgaver, der resulterer i en bæredygtig svineproduk-tion, uden at gå på kompromis med produktivitet og dyrevelfærd i staldene og med mindst mulig forøgelse i produktionsomkostningerne for den enkelte svineproducent.

På EU-niveau er det besluttet at udfase anvendelse af medicinsk zink senest juni 2022. En række forsøg har vist, at medicinsk zink har en reducerende effekt på fravænningsdiarré. Det kan frygtes, at ophørt brug af medicinsk zink vil forøge diarréfrekvensen, og hvis der ikke udvikles effektive alternativer, vil det sandsynligvis medføre et forhøjet forbrug af antibiotika. En udvikling som er meget modsat ønsket i befolkningen og i svinebranchen om at reducere antibiotikaforbruget. Der er derfor et stort behov for at udvikle nye tiltag, som kan erstatte medicinsk zink. Målet er derfor at generere viden om, hvordan svineproducenter reducerer diarré uden at øge antibiotikaforbruget og samtidig opretholder produktiviteten, når der skal fravænnes uden brug af medicinsk zink.

Nytteværdien skal måles i, at produktionsforholdene sikrer bedst mulig tilvækst, sundhed, velfærd og reproduktion samt lavest mulige foder- og energiforbrug, således at svineproduktionen sker på en bæredygtig måde.

SEGES Laboratorium for Svinesygdomme udfører dagligt resistensbestemmelse af relevante sygdomsfremkaldende svinebakterier i Danmark.
Antimicrobial use (AMU) in livestock is a debated topic, mainly due to the risk of associated development of antimicrobial resistance.
Poster til den europæiske konference for svinedyrlæger, juni 2019 i Utrecht, Holland
Artikel i fagmagasinet SVIN, april 2019
Fagligt Nyt 2019
Poster til den europæiske konference for svinedyrlæger, juni 2019 i Utrecht, Holland
Temagruppen Ernæring, december 2019
I to besætninger med lavt foderforbrug var det muligt at reducere fordøjeligt fosfor/FEsv til henholdsvis 2,1 og 2,3 g uden påvirkning af produktionsresultaterne, når der blev tilsat 300 % fytase.
Fagligt Nyt 2019
Fodringsseminar 2019
Fokus på hygiejne, vand- og foderoptag efter fravænning, proteinniveau i fravænningsfoder og erfarne medarbejdere viste sig at være vigtigt, når grise fravænnes uden brug af medicinsk zink i 12 smågrisebesætninger.
Fodringsseminar 2019
Svin, specialudgave Foder, maj 2019
Svinekongres 2019
Fagligt Nyt 2019
Fodringsseminar 2019
Video af håndbogsblad, som viser, hvordan flokmedicinering foretages korrekt
Video af håndbogsblad, som viser, hvordan stamopløsning til flokmedicinering laves korrekt
Fagmagasinet Svin, august 2019
Fodringsseminar 2019
Meddelelse 1186: Den anvendte probiotika-cocktail har ikke været effektiv nok til at forebygge fravænningsdiarré i en besætning uden brug af medicinsk zink og med høj forekomst af diarre.
Indlæg til Fodringsseminar 2019
Svin, specialudgave Foder, maj 2019
Poster til SAFEPORK
Svinekongres 2019
Fagligt Nyt 2019
Afholdt ved ZeroZincSummit 2019
Svin, specialudgave Foder, maj 2019
Fodringsseminar 2019
Reduceret protein til fravænnede grise fra 6-15 kg reducerede diarrébehandlinger med 30% i forhold til foder uden medicinsk zink, mens reduktion i diarrébehandlinger ved brug af medicinsk zink var 50%. Denne strategi medførte også lavest produktivitet.
Notits i fagmagasinet SVIN, juni 2019
Magasinet Svin, november 2019
Salg af antibiotika til husdyr i Europa er i perioden 2011-2017 faldet med 32,5 %. Danmark udmærker sig ved at have en stor svineproduktion og samtidig opnå et lavt samlet salg af antibiotika.
Præsentation til ZeroZinc Summit, juni 2019 i København
Præsentation til den europæiske konference for svinedyrlæger, juni 2019 i Utrecht, Holland
Notits i fagmagasinet SVIN, januar 2020
Fagligt Nyt 2019
Program for ZeroZincSummit 2019