Indsats slagtesvin

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at udvikle et produktionskoncept, som sikrer høj produktivitet og en konkurrencedygtig slagtesvineproduktion.

Slagtesvineproduktionen i Danmark har i flere år haft en lav rentabilitet. Dette bevirker, at en del anlæg er lukket eller truet af lukning. Det bevirker færre slagtesvin produceret i Danmark, og betyder, at der mistes danske arbejdspladser og dermed store indtægter. Der er indsamlet tal fra resten af EU, hvor de danske produktionsresultater kun ligger på gennemsnitligt niveau.
En måde at forbedre rentabiliteten er at øge produktiviteten i slagtesvineproduktionen. Der er tidligere lavet en række projekter, som viser, at rådgivning og bedre rutiner giver øget effektivitet. Søerne i Danmark har en effektivitet, som ligger blandt de allerbedste i EU bl.a. fordi der er opnået en stor genetisk forbedring. Genetikken i slagtesvinene er tilsvarende forbedret, og et niveau iblandt de allerbedste i slagtesvineproduktioner i Europa er derfor opnåeligt.

I svinesektorens vækstpanels anbefalinger for at styrke den danske slagtesvineproduktion er to af anbefalingerne, at der udvikles koncepter for slagtesvineproduktion, og at der udføres realtids produktionsovervågning.

I dette projekt udvikles et koncept, som følger vækstpanelets anbefalinger. En øget konkurrenceevne sikrer flere slagtninger i Danmark, og dermed bevares danske arbejdspladser på landbrug og i følgeerhverv.

Fagligt Nyt 2019
Overvågning af foderoptag i tørfoderstalde for perioderne 0-28 dage og dag 0-slagtning kan forbedre management i både eksisterende og nye stalde. Erfaringen omhandler fire forskellige anlægstyper i Danmark, som kan dette.
En stortest viste, at konceptet forbedrede dækningsbidraget (DB) med 17 kr. per slagtesvin. Der blev produceret i alt 249.000 grise fordelt på 18 besætninger. 94 procent af ejere og medarbejderne oplevede en positiv forskel i besætningerne.
Svinekongres 2019
Svinekongres 2019