Grovfoder til grise – god økonomi og trivsel (GROVGRIS)

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at skabe god økonomi i at tildele grovfoder til grise. Grovfoder i form af fuldfoder til søer og de største slagtegrise, kan give en besparelse på foderudgiften, mens det hos smågrise og slagtegrise giver forbedret dyrevelfærd, ved at nedsætte risikoen for fravænningsdiarré og halebid.

Indlæg på Grovfoderworkshop 31-10-2019 v. Kristian Knage Drangsfeldt
Artiklen har været bragt i ØKOLOGI – inspiration til jordbruget nr. 9 i november 2019
Indlæg grovfoderworkshop v. MARIA ESKILDSEN
Artikel i magasinet SVIN april 2019
Dette hæfte bygger på erfaringsindsamlingen i projektet ’Grovfoder til grise – god økonomi og trivsel’ (Grovgris), hvor der er indsamlet erfaringer i 26 besætninger, hæftet ’Groft er godt’ samt litteraturstudie.
Afholdt d. 31. oktober 2019 på SEGES
Vil søerne æde ensileret græspulp
Når kløvergræs presses for at udvinde protein fra saften, så står man tilbage med en presserest - græspulpen. Græspulpen har en god aminosyresammensætning og et relativt højt proteinniveau og er derfor interessant som foder til både køer og grise.