Fravænning af pattegrise

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Målet er at generere viden om, hvordan svineproducenter forebygger fravænningsdiarré uden at øge antibio-tikaforbruget og samtidig opretholder produktiviteten, når der skal fravænnes uden brug af medicinsk zink.

På EU-niveau er det besluttet at udfase anvendelse af medicinsk zink senest juni 2022. En række forsøg har vist, at medicinsk zink har en forebyggende effekt på fravænningsdiarré. Det kan frygtes, at ophørt brug af medicinsk zink vil forøge diarréfrekvensen, og hvis der ikke udvikles effektive alternativer, vil det sandsynligvis medføre et forhøjet forbrug af antibiotika. Der er et stort behov for at udvikle nye tiltag, som kan erstatte medicinsk zink.

Aktiviteterne i projektet skal søge at finde løsninger til at håndtere fravænning uden brug af medicinsk zink. Der skal testes løsninger i forhold til fodring af pattegrise i farestalden op til fravænning samt undersøges betydningen af fravænningsalder. Derudover skal det undersøges, om det er muligt at reducere behandlinger og dermed antibiotikaforbruget samt nødvendigheden af medicinsk zink ved at bruge diagnostik mere målrettet og optimere på de diagnostiske værktøjer til rådighed. Samtidig kan der udvikles nye behandlingsstrategier og det skal samlet set bidrage til et lavere antibiotikaforbrug med særlig fokus på behandling af fravænningsdiarré.

Projektets aktiviteter vil øge grundlaget for den viden, der sætter svineproducenter i stand til at optimere forebyggelse og håndtering af diarré blandt grisene, så andelen af raske grise øges. Alt andet lige, vil højere velfærd som følge af raske grise og udfasning af zink og reduceret brug af antibiotika, hvilket øger samfundsaccepten.

Indlæg om ZeroZinkSummit 2019 til Svinekongressen 2019