Implementering af grøn bioraffinering (Bioraf-Business)

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektet har til formål at skaffe højkvalitetsprotein til de danske økologiske svineproducenter. Det sker ved at dokumentere økonomien i grønne bioraffinaderier i Danmark, så danske aktører kan etablere anlæg og levere grønt protein til erstatning for bl.a. importeret soja, og dermed styrke profilen af økologisk svineproduktion og værdien af indtjeningsmulighederne.

Rapport
Rapport
Indlæg 20. december 2019 v. Karen Jørgensen, Erik Fog og Ivan Damgaard SEGES
I projekt Bioraf-Business, der gennemføres af SEGES, er der udviklet analysemodeller, der kan belyse mulighederne og økonomien i fremstilling af protein fra kløvergræs gennem grøn bioraffi-nering.
Af Karen Jørgensen, Erik Fog, Lars Villadsgaard Toft, SEGES
Artikel i Magasinet Økologi februar 2020
Artikel til Økologi – Inspiration til jordbruget af Erik Fog, SEGES
Beskrivelse af program
v. Erik Fog Møde for plante og miljøchefer, SEGES 22. november 2019
v. Erik Fog Workshop for Kjargaarden ´ , Foulum 25. januar 2019
Indlæg v. Lars Villadsgaard Toft, den 21-11-2019
Hovedopgave - Agrarøkonom v. Rune Sørensen
Forretningsplan
Før etablering af anlæg til produktion af græsprotein kan et økonomisk kalkuleprogram og vejledning om forretningsmodel guide til valg af det bedste koncept.
Synergi beskrivelse
Rapport
Rapport