Vagabonderende strømme

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at undgå en faldende produktion og store økonomiske tab som følge af vagabonderende strømme, der medfører mistrivsel og forringet dyrevelfærd blandt husdyr i svine- og kvægstalde.

Projektet vil finde årsagen og løse udfordringerne relateret til uønskede strømbaner, kaldet vagabonderende strømme. 

 Projektet undersøger strømforhold i stalde, vand og jord, da det oftest er i disse områder, hvor vagabonderende strømme giver udfordringer. AP1 koncentrerer sig om strømforhold i stalde, herunder at sikre at der ingen fejl er i den eksisterende elinstallation, samt at afklare, om den udførte potentialudligning er tilstrækkelig eller skal forøges. AP2 fokuserer på drikkevandsforsyningen, herunder målinger af spændingsforskelle til jord i og omkring drikkevandsforsyning. AP3 skal afklare, hvorvidt der kan være udefrakommende strømpåvirkninger gennem jorden. Der leveres anbefalinger til at undgå og afhjælpe effekten af vagabonderende strømme, som i sidste ende vil forbedre dyrevelfærd, produktionen, økonomien samt konkurrenceevnen. 

 

Fra Kvægnyt
Projektmøde den 15. august 2019
Status på projekt Vagabonderende strøm 2019
Temadag i Teknik på Gården den 8. maj 2019
Nordisk Byggetræf, Sverige – Sep. 2019
Artikel i Ingeniøren, 28. juni 2019
Artikel i Sjællandske, 31. maj 2019
Fagligt Nyt 2019
Energinet, 22. august 2019
Fra magasinet Kvæg
Artikel, Netop Nu
Artikel