Svineafgiftsfonden - 2019

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Brok, hangrise og kastration
Foderkvalitet
Fodring af økologiske grise – bedre økonomi og miljø - (demo)
Fodring af økologiske grise – bedre økonomi og miljø - (udv.)
Fravænning af pattegrise
Grovfoder til grise – god økonomi og trivsel (GROVGRIS)
Hele haler
Implementering af grøn bioraffinering (Bioraf-Business)
Indsats slagtesvin
Klima, lugt og ammoniak
Løsgående søer
Mavesundhed
Mindre miljøpåvirkning og resistens
PYG-SYS
Realtidsovervågning
Rådgiversamarbejde
Slagtesvin - foder
Slagtesvin - stald og management
Sundhed hos alle danske grise
Søer og pattegrise
Vagabonderende strømme
Økonomiske analyser