Klimagasreduktion

https://www.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at reducere udledning af klimagasser fra kvæg- og svinestalde ved at anvende omkostningseffektive metoder. En række kendte metoder til reduktion af ammoniak og lugt undersøges for deres effekt på klimagasser, og der udvikles en metode til opsamling af metan fra kvægstalde og gyllebeholdere som efterfølgende forsøges renset via bio- eller jordfilter eller afbrænding.
 

Rapport