Svineafgiftsfonden - 2018

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Bedre foder
Den højproduktive so
Foder og miljø
Foderets effekt på miljø
Fodring af økologiske grise – bedre økonomi og miljø - (demo)
Fodring af økologiske grise – bedre økonomi og miljø - (udv.)
Forbedring af sundheden hos svin
Fremtidens slagtesvineproduktion
GriseVOM
Hangrise og kastration
Implementering af grøn bioraffinering
Indsats slagtesvin
Klimagasreduktion
Optimering af klima, lugt og ammoniak
Produktion af grise med hele haler
Reduktion af miljøpåvirkning og resistens
Staldsystemer og -stier
Sundhed & Management - Nystaldeffekt
Udvikling af insemineringsmetoder
Virusinfektioner hos grise