Svineafgiftsfonden - 2017

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Bedre foder
Foderets effekt på miljø
Fodring af økologiske grise - bedre økonomi og miljø
Forbedring af sundheden hos svin
GriseVOM
Indsats slagtesvin
National forekomst af mavesår og årsager til disse hos søer
Optimering af klima, lugt og ammoniak
Slagtekvalitet
Staldsystemer og -stier