Svineafgiftsfonden - 2016

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Bedre foder
Foderets effekt på miljø
Fodring af økologiske grise - bedre økonomi og miljø
Forbedring af sundheden hos svin
Fremtidens produktionssystemer
Frugtbarhed og slagtekvalitet
Optimering af klima, lugt og ammoniak
Søer og pattegrise