Vækst med bæredygtighed

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at skabe vækst og løfte bundlinjen for danske landmænd ved at fokusere på bæredygtighed. Gennem bæredygtig produktion, bæredygtighed i udnyttelse af kapaciteter og strategiske indsatsområder, vil det blive muligt at indfri økonomiske, miljømæssige og sociale potentialer. Der indsamles eksisterende viden om bæredygtighed og forskere, landmænd og følgeindustrien inddrages i at definere og udvikle bæredygtige initiativer for primærproduktionen. Initiativerne testes og vurderes i forhold til, hvordan de skaber værdi i landbruget. Desuden testes potentialerne inden for deleøkonomi og cirkulær økonomi hos landmænd. I samarbejde med landmænd og deres rådgivere tilrettelægges strategiske tiltag, der kan indfri potentialet i den bæredygtige landbrugsvirksomhed og dens bæredygtige profil. Der tilrettelægges en løbende formidling, der skaber dialog med landmænd og interessenter om resultaterne og perspektivet for bæredygtighed i landbrugsproduktionen.

 

Dette notat har til formål at beskrive og diskutere afsætningspotentialet i at synliggøre og formidle en bæredygtig profil samt hvordan man kan arbejde strategisk med bæredygtighed
Notat om initiativer inden for bæredygtig deleøkonomi og cirkulære økonomi og perspektivet for en landbrugsvirksomhed i at dele og genbruge ressourcer og anlægsaktiver
Dette notat har til formål at redegøre for projektets definition på bæredygtighed som begreb
Dette notats formål er at diskutere perspektivet i dels en række initiativer, fra konkrete tiltag i landbruget til internationalt certificeringer, samt en ændring af den traditionelle rollefordeling i dansk landbrugs værdikæde
Beskriver værktøjer og rådgivningsinitiativer, landmanden kan bruge til at skabe bæredygtig vækst i hans virksomhed
Oplæg fra indlægsholderne
Etablering af Aktionsforskningsgrupper og udarbejdelse af initiativer til næste møde
Kvalificering af initiativer fra Aktionsforskningsgrupperne
Dagsorden og oplæg indlægsholdere
Dagsorden, PowerPoint og opsamling fra 3. møde med fokus på oplæg til bæredygtige initiativer og kommunikation af bæredygtighed
Muligheder og barrierer for landmænd for at arbejde med bæredygtighed
Formål, kriterier og rammer for Aktionforskningsgrupppen
Konkrete initiativer, midtvejsevaluering, resultater og vurdering af værdi og værdiskabelse opsamles
Projektets Advisory Board møde 1, drøftelse og kvalificering af definition på bæredygtighed, implementering og analyseværktøjet Rise
Projektets Advisory Board møde 2, bidrage til strategiske drøftelser og kvalificering og validering af metoder og løsninger der fremkommer i projektets arbejdspakker
Oplæg for Netværk for bæredygtigudvikling v/ Aalborg Kommune på baggrund af de 10 cases, der er besøgt i AP3
Formålet var at undersøge og kortlægge hvilke barrierer og potentialer der er for at igangsætte samt arbejde med bæredygtige initiativer inden for cirkulær økonomi og deleøkonomi
Med inspiration fra en model over cirkulær økonomi som Ellen Macarthur Foundation har udviklet, har vi udarbejdet en model som viser cirkulære arbejdsgange i en mere landbrugsfaglig kontekst
Inspirationskatalog med beskrivelser fra møder med 10 landmænd, hvor erfaringer og koncepter for deleøkonomi og cirkulærøkonomi fremlægges og diskuteres
Denne del er et definitionsdokument, som skal skabe et fælles vidensgrundlag omkring bæredygtighed for brugerne af dialogværktøjet
Denne del omhandler landmandens personlige værdier, samt virksomhedens udvikling, i relation til bæredygtig udvikling
Denne del omhandler motivationskortene, som skal skabe en dialog omkring bæredygtig udvikling hvor formålet er at styrke landmandens motivation
Vejledningen for dialogværktøjet, herunder de 3 faser og bundlinjerne i motivationskortene
Den endelige version af idegrundlaget for dialogværktøjet
En opsamling på RISE-analyserne. Heraf følger også de personaer, der er udarbejdet på baggrund af de fem RISE-analyser samt de 10 interviews fra AP3
En præsentation af dialogværktøjet
Afrapportering af underside på www.seges.dk. En beskrivelse af hvad undersiden indeholder
Artikel: Efter en række begyndervanskeligheder er der godt gang i Sjoerd Ydemas biogasanlæg i Rødkærsbro. Godt for både økonomi, miljø og lokalområdet, mener den driftige mælkeproducent
Podcast med 3 landmænd - hør deres bud på konkrete indsatser, der både gavner den økonomiske, den miljømæssige og den sociale bundlinje
Podcast med 3 landmænd - landbrug og bæredygtighed går hånd i hånd - og der er masser af potentiale i at arbejde med bæredygtighed, mener de 3 landmænd
20/9 Oplæg til Finans Danmark - Landbrugsudvalget
13/12 Oplæg for 35 studerende fra Erhvervsakademi Aarhus
Video med Lars Aage Rasmussen fra aktionsforskningsgruppen, der fortæller om bæredygtighed, bragt på Facebook-siden Økonomi og ledelse i landbruget
Artikel: Landmand Mogens Hjort Jensen fra Grenå er en af fortalerne for sand i sengebåsene – og pioner med fokus på at løse problemet med sand i gyllen
Video - Mød godsejer Carl B. Thøgersen, som efter at have fået gennemgået sin bedrift i en RISE-analyse nu arbejder meget mere bevidst med bæredygtighed
Video - Mød godsejer Carl B. Thøgersen, som her fortæller, hvordan han som en del af sin bæredygtighed integrerer hønsenes oprindelige habitat i den nye ægproduktion
Video - Mød godsejer Carl Thøgersen, som straks sagde ja tak til muligheden for at få 8 søer til gavn for biodiversiteten som en del af et projekt om erstatningsnatur
Video - Mød Niels Foged, som fortæller, hvordan han og familien arbejder med bæredygtighed på deres mølle ved Mariager Fjord, hvorfra de sælger malede, gamle kornsorter
Video - Bæredygtighed – er det en omkostning eller synergieffekt? Niels Foged fra Falslevgård Mølle forklarer, hvorfor han ser på bæredygtighed som en mulig konkurrencefordel og en driver for innovation
Video - Hvordan hænger bæredygtighed sammen med forsyningskæden, og hvordan forbliver man bæredygtig, når man slipper kontrollen med primærproduktet?
Video - Mød Esben Møller Xu, som driver en økologisk mælkeproduktion. Her fortæller han, om sin tilgang til bæredygtighed
Video hvor Esben Møller fortæller, hvordan hans tilgang til bæredygtighed er forankret i markdriften
Video - Se, hvordan Esben Møller Xu arbejder med krydsning af kvægracerne, som en del af bæredygtighedsindsatsen på Rudholm
Video med landmand Esben Møller der mener, at bæredygtig produktion og et lavt antibiotikaforbrug hænger sammen
Artikel: Ungtyre, islandske heste, planteavl, økologisk gødning, madaffald og nye familiemedlemmer. Der er nok at tage fat på for landmand Bo Juncher Nielsen
Artikel: Vi er godt i gang med den bæredygtige omstilling, men vi mangler målsætninger for at hæve barren yderligere, mener Carl Boisen Thøgersen, Adamshøj
Artikel: Samarbejdet mellem land og by er løftet til et nyt niveau igennem Farm of Ideas
Video med Henrik Knudsen fra aktionsforskningsgruppen, der fortæller om bæredygtighed, bragt på Facebook-siden Økonomi og ledelse i landbruget
Artikel: Kan man leve af 30 køer og 40 hektar? Ja, siger et innovativt makkerpar bag projektet LivSalling. En demonstrationsgård viser vejen frem for mindre, bæredygtige landbrug med plads til liv og forskellige kompetencer
Artikel: Lysten til at skabe værdi for andre og lysten til at forfølge nye idéer har skabt en særlig version af et bæredygtigt landbrug, som hedder Kundebondefællesskabet
Artikel: Mød den bornholmske svineproducent Brian Kofoed, som hverken venter på banken eller på tilskudsordninger, når han kaster sig ud i energireducerende projekter
Artikel: Mælkeproducent Lars Jeppesen har knækket koden for, hvordan man mindsker madspild, får billigere foder og udnytter gødning til biogas. 80 % af foderet er madaffald fra lokale fødevareproducenter
Artikel: Jens-Erik Therkildsen, driftsfællesskab i Grenå
Video - Mød Lars Olsen - landmand ved Nibe - som her fortæller, hvordan ser på balancen mellem miljøpåvirkning og dansk landbrugs eksistensgrundlag
Video - Mød Lars Olsen - landmand ved Nibe - som her fortæller, hvordan han vil tilså græs på nogle lavbundsarealer, så kulstof kan bevares i jorden og græsset kan anvendes i det biogas
Video - Lars Olsen - landmand ved Nibe - fortæller her om et projekt med fokus på bæredygtighed. Han vil stoppe med at dyrke et kuperet markområde og i stedet skal det omlægges til et vildtvoksende områder, der tilgodeser biodiversiteten
Video med Kresten Bjerre, konventionel landmand der har fået lavet en bæredygtighedsanalyse
Video med Kresten Lorenzen fra aktionsforskningsgruppen, der fortæller om bæredygtighed, bragt på Facebook-siden Økonomi og ledelse i landbruget
Notatet samler op på den samlede formidling af projektet "Vækst med bæredygtighed" på Facebook-siden "Økonomi og ledelse i landbruget"
Tegnefilm, der kort fortæller om vores definition af bæredygtighed, bragt på Facebook-siden Økonomi og ledelse i landbruget
Tegnefilm med definition af bæredygtighed, ligger på vimeo
Video med Lars Bojsen fra aktionsforskningsgruppen, der fortæller om bæredygtighed, bragt på Facebook-siden Økonomi og ledelse i landbruget