Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af landbrugets internationale konkurrenceevne

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at give både nuværende og kommende landmænd et bedre beslutningsgrundlag, når de skal vurdere, hvor konkurrencedygtig man skal være for at etablere, opretholde eller udvide hhv. slagtesvineproduktionen, smågriseproduktionen eller mælkeproduktionen i Danmark. 

Den danske landbrugsproduktion har gennem en årrække været presset. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvad der kan forklare de relative konkurrencemæssige forskelle mellem Danmark og andre lande. I projektet sammenlignes danske produktionsforhold med forholdene i følgende lande:

På baggrund af en undersøgelse af økonomien udvælges de væsentligste regler og faktorer i produktionsforholdene, som har betydning for hhv. et landbrug beliggende i Danmark og et tilsvarende landbrug beliggende i de udvalgte lande. Med udgangspunkt i de indsamlede data foretages sammenlignende studier af regnskabsdata og andre produktionsforhold fra danske og de udvalgte landes bedrifter med henblik på at afdække årsagssammenhænge. På baggrund af dette perspektiveres den internationale konkurrenceevne, således at landmændene kan inddrage disse informationer i de strategiske beslutninger på den enkelte bedrift.

Resultaterne vil blive formidlet til landmænd, rådgivere og andre interessenter ved artikler i landbrugsfaglige medier, opslag på de sociale medier og på møder.

Projektet bidrager til, at den enkelte landmand får et bedre grundlag for at vurdere de fremadrettede perspektiver for produktionen på egen bedrift set i forhold til den internationale konkurrenceevne. Det forventes, at ca. 30 pct. af landmændene inden for hver produktionsgren vil anvende denne viden inden for 2-3 år.    

Denne rapport analyserer dansk mælkeproduktions konkurrenceevne sammenlignet med den tyske og franske mælkeproduktion. Analysen har til formål at give de danske landmænd indblik i deres erhvervs konkurrenceevne.
Analyse af dansk slagtesvineproduktions konkurrenceevne sammenlignet med den spanske slagtesvineproduktion. Den danske landmand får et bedre beslutningsgrundlag for at etablere, opretholde eller udvide slagtesvineproduktionen.
Analysen skal give de danske smågriseproducenter indblik i konkurrenceevnen i forhold til Spanien og forbedre deres beslutningsgrundlag ved beslutninger om etablering, opretholdelse eller udvidelse af bedriften.
Økonomisk sammenligning af dansk og amerikansk svineproduktion og indblik i den danske produktions relative styrker og svagheder i forhold til en af de store spillere på verdensmarkedet.
Rapporten er udarbejdet i projekt ”Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af landbrugets internationale konkurrenceevne”, der er finansieret af Promilleafgiftsfonden for landbrug, marts 2018.
Rapporten er udarbejdet i projekt ”Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af landbrugets internationale konkurrenceevne”, der er finansieret af Promilleafgiftsfonden for landbrug, marts 2018.
Rapporten er udarbejdet i projekt ”Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af landbrugets internationale konkurrenceevne”, der er finansieret af Promilleafgiftsfonden for landbrug, marts 2018.
Rapporten er udarbejdet i projekt ”Træf rentable beslutninger på baggrund af nye ana-lyser af landbrugets internationale konkurrenceevne”, der er finansieret af Promilleaf-giftsfonden for landbrug, marts 2018.
Overordnet er reglerne om beskyttelse af svin, staldindretning og nitratudnyttelse i Spanien lige så restriktive som i Danmark. Der er dog nogle variationer i implementering og praksis i de forskellige regioner.
Analyse af udvalgte miljømæssige faktorer i produktionen, som har betydning for konkurrencevilkårene i Danmark og USA.
Miljøreglerne i henholdsvis Frankrig og Danmark er begge reguleret af EU-direktiverne.
Sammenligningen omfatter de væsentligste forskelle i de skatte- og momsmæssige forhold for de spanske og danske landbrugsvirksomheder.
Sammenligningen omfatter de væsentligste forskelle i de skatte- og momsmæssige forhold for de spanske og danske landbrugsvirksomheder.
Sammenligningen omfatter de væsentligste forskelle i de skatte- og momsmæssige forhold for de tyske og danske landbrugsvirksomheder.
Sammenligningen omfatter de væsentligste forskelle i de skatte- og momsmæssige forhold for de amerikanske og danske landbrugsvirksomheder.
Denne rapport analyserer dansk mælkeproduktions konkurrenceevne sammenlignet med mælkeproduktionen i USA. Analysen har til formål at give de danske landmænd indblik i deres erhvervs konkurrenceevne.