Opbygning af præcisionsjordbrugsskoler for danske planteavlere

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at sikre, at præcisionsdyrkning hurtigt tages i anvendelse og vil kunne praktiseres på op til 0,5 millioner hektar uensartede marker i 2020, således at dækningsbidraget forbedres og miljøbelastningen reduceres. I projektet udarbejdes og testes et fagligt undervisningsmateriale, og der udarbejdes en drejebog for gennemførsel af præcisionsjordbrugsskolen. Endeligt er fokus på hurtig formidling af ny viden, og de nye muligheder inden for præcisionsjordbrug og ny markteknik til landmænd og deres rådgivere.  

En væsentlig barriere for implementering af ny teknologi og præcisionsjordbrug, er usikkerhed om disse teknologiers nytteværdi, ligesom der hos mange landmænd og deres medarbejdere mangler tekniske kom-petencer og faglig viden om, hvordan præcisionsdyrkning kan implementeres på danske landbrugsbedrifter. Projektet vil derfor etablere det nødvendige faglige grundlag for at danske planteavlere, som dyrker uensartede marker, vil kunne gå i gang med præcisionsdyrkning med gradueret tildeling af input (jordbehandling, såning, gødskning og planteværn). 

 

Præcisionsjordbrugsskolens webinar om vurdering af behov for vækstregulering, og gradueret tildeling af vækstreguleringsmidler.
Præcisionslandbrug: De engelske landmænd har været i gang i længere tid, men de er ikke foran os, når det gælder præcisionslandbrug. Artikel fra Landbrugsavisen.
SEGES har for andet år i træk lavet tildelingskort til første tildeling i raps, og kortet til tredje tildeling i hvede er også klar. Men hvad kan de forskellige centrifugalspredere på markedet egentlig?
Kom forbi skolen for præcisionsjordbrug på Græsland hvis du har interesse for præcisionsjordbrug i planteavlen.
Skal du afholde kurser i gradueret tildeling af udsæd? Her kan du finde alt, hvad du skal bruge til planlægningen af kurset og i undervisningen.
Skal du afholde kurser i gradueret tildeling af vækstreguleringsmidler? Her kan du finde alt, hvad du skal bruge til planlægningen af kurset og i undervisningen.
Brian Rahbek fra Frølund Agro er gået i gang med at graduere udsædsmængden i hans vinterhvedemarker.
Sensorer og kamerateknologi kan andet og mere end at registrere biomasse eller ukrudtstryk. Der kan være store gevinster ved at tilpasse jordbearbejdningen til de skiftende forhold i jorden, som kan være svære at holde øje med og reagere på.
På marker med lerede marker, hældninger, næringsrige lavninger og varierende bonitet kan det være en fordel at graduere udsædsmængden. Målet er en optimal plantebestand på hele marken.
SEGES har udarbejdet en model til graduering af kvælstof til 3. tildeling i vinterhvede i slutningen af maj. Læs om baggrunden for modellen og se video af afholdt webinar.
Hvad er status og hvornår de klar?
På Workshop om præcisionsjordbrug og digitalisering 11. december præsenterede projektet Opbygning af præcisionsjordbrugsskoler for danske planteavlere den nyeste viden indenfor robotter i markbruget.
Vi stod klar til en snak om gradueret tildeling af inputs, fremtidens landbrugsmaskiner og demonstrerede i samarbejde med Semler Agro den førerløse John Deere 8R traktor. Græsland’18 tiltrak ca. 5.000 gæster.
Præcisionsjordbrugsskolen er et undervisningskoncept, der introducerer deltageren til grundlæggende teoretisk viden om gradueret tildeling af gødning, vækstregulering og udsæd. Materialet kan anvendes til gruppeforløb med landmænd som deltagere.
Skal du i gang med at graduere udsæd? Så kan du være med i afprøvningen af præcisionsskolens testforløb, hvor du får mulighed for at lave tildelingskort til egne marker.
Er du landmand eller konsulent og skal du i gang med at graduere udsæd? Så kan du være med i afprøvningen af præcisionsskolens testforløb, hvor du får mulighed for at lave tildelingskort til egne marker.
Program for studietur til England den 23.-25. oktober 2018.
Tag med til England den 23.–25. oktober og mød driftige landmænd, der arbejder med gradueret tildeling. Vi skal også besøge rådgivningen og se Harper Adams Universitetets teknologiske udviklingscenter til fremtidens landbrug.
Nye forsøg viser, at kvælstof skal flyttes fra kraftige til svage planter. Artikel fra Magasinet Mark, Maj 2018.
Selmer Agro og projektet Opbygning af præcisionsjordbrugsskoler for danske planteavlere demonstrerede John Deeres R8 traktor med robot teknologi. På Facebook blev videoen vist 2044 gange.
Vil du være med til at udvikle præcisionsjordbruget i dansk planteavl? SEGES vil i samarbejde med landmænd, planteavls- og maskinkonsulenter udarbejde et koncept for et skoleforløb, der kan opkvalificere planteavlere til en digital fremtid.
Skal du afholde kurser i gradueret tildeling af kvælstof? Her kan du finde alt hvad du skal bruge til planlægningen af kurset og i undervisningen.
SAGRO afholdt den 27. november 2018 et testforløb med fokus på gradueret udsæd. 12 landmænd deltog. Se omtale.
Jens Lei, Sønderborg graduerer udsæden til vintersæd efter kort, han selv tegner. Landskonsulent Lans Bonde Eriksen støtter ideen om graduerede udsædsmængder.
Jens Lei, Sønderborg bruger satellitfotos, når han skal så vårbyg i de pletter, hvor hvedeplanterne er gået ud.
Præcisionsjordbrugsskolens webinar om udarbejdelsen af tildelingskort i programmerne CropSat og CropManager.
Bliv klogere på den faglige baggrund bag gradueret tildeling af udsæd, gødning og planteværn. Kom og hør om mulighederne for opgradering af udstyr.