Husdyrefterafgrøder i efteråret 2018

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Se kort over områder med krav om husdyrefterafgrøder i planperioden 2018/2019 (efteråret 2018).

Kravet om husdyrefterafgrøder er fastlagt ved udstedelse af en ændringsbekendtgørelse, der opdaterer husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 3. Bekendtgørelsen kan findes her.

Husdyrefterafgrøder har siden 1. august 2017 erstattet efterafgrøder fastsat som vilkår i husdyrgodkendelser. Kravet om husdyrefterafgrøder skal lægges oveni kravet om 10 henholdsvis 14 pct. pligtige efterafgrøder.

I efteråret 2018 skal der etableres i alt ca. 24.250 ha husdyrefterafgrøder, hvilket er en stigning i forhold til kravet i efteråret 2017. Der er i efteråret 2018, som det ses af kortet, krav om husdyrefterafgrøder i næsten hele Danmark. Hovedparten af oplandene har et husdyrefterafgrødekrav på mellem 0,1 pct. og 6 pct., dog har få og mindre oplande krav på op til 34 pct.

Husdyrefterafgrødekravet i planperioden 2018/2019 afhænger af anvendt organiske gødning i planperioden 2016/2017, hvor bedrifter med over 80 kg N/ha har det fulde krav og bedrifter mellem 30 og 80 kg N/ha det halve krav. Bedrifter under 30 kg N/ha har ikke krav om husdyrefterafgrøder, ligesom økologiske bedrifter er undtaget kravet.

Kort over områder med krav om husdyrefterafgrøder i planperioden 2018/2019 (fulde krav).

 

I efteråret 2018 skal der etableres husdyrefterafgrøder i dels

MiljøGis og IMK

Kortet over udpegede områder findes på et kort i MiljøGIS.

I IMK i Tast selv-service, er det muligt at se kravet om husdyrefterafgrøder ved at tilvælge

temaet ”Husdyrefterafgrøder – Natura 2000 oplande – husdyrefterafgrødekrav 2018”.