Ændring af afgrødekoder i Fællesskema 2018 efter ændringsfristen

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Fristen for ændringer i Fællesskema 2018 var 15. maj 2018. Det er dog fortsat muligt at ændre afgrødekoder og tilrette anmeldt MFO, men ændringerne kan ikke medføre øget grøn støtte i fht. status 15. maj.

Eksempel:

En landmand har i sin ansøgning anmeldt 3 ha MFO-brak. I ansøgningen er der anmeldt mindst 5 pct. MFO på ændringsfristen 15. maj, og kravet om flere afgrøder er overholdt. Landmanden ønsker at anvende MFO-brakmarken til slætgræs, og ønsker derfor også at erstatte MFO-brakken ved at anmelde MFO-efterafgrøder.

Er denne ændring mulig på nuværende tidspunkt?

Svar fra Landbrugsstyrelsen:´
Ja, man kan skifte mellem MFO-typer efter 15. maj, men det kan ikke give en højere grøn støtte.

Man skal til enhver tid berigtige sin ansøgning (også efter ændringsfristen), hvilket betyder at man altid kan fjerne marker (hvis ikke der er varslet kontrol) eller ændre afgrødekoder. Det eneste man ikke kan efter ændringsfristen er enten at opskrive arealet/tilføje arealer eller tilføje flere MFO-arealer.

Kommentar SEGES: Der kan tilføjes flere MFO-arealer i fællesskemaet, hvis der er anmeldt mindst 5 pct. MFO på ændringsfristen. Ved ændring af afgrødekoder, skal man også være opmærksom på, om kravet om flere afgrøder fortsat er overholdt.

Anvisning af MFO-erstatningsarealer på kontroltidspunktet

I de fleste tilfælde vil det ikke være nødvendigt at indsende en rettelse af fællesskemaet i forhold til anmeldt MFO, da det er muligt at anvise MFO-erstatningsarealer på kontroltidspunktet. Vær dog særlig opmærksom på problemstillingen med sommerkontrol af f.eks. MFO-brak, læs mere i denne regelinfo.

I en kontrolsituation kan ansøger anvise MFO-erstatningsarealer, såfremt de overholder følgende krav:

Kontrolinstruks 2018

Landbrugsstyrelsen har i sidste uge offentliggjort ”Instruksen for kontrol arealordninger og efterafgrøder 2018”.

I instruksen kan man blandt andet læse, at det altid er afgrøden på marken på kontroltidspunktet der tæller i en kontrolsituation. I Instruks 2, Direkte arealstøtte, bilag 1, ses blandt andet en oversigt over hvordan kontrollen håndterer ændring af afgrødekoder i forbindelse med brak og bar jord.