MFO-sommerkontrol og risiko for nedsat grøn støtte

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Hvert år underkendes der MFO-brak og MFO-lavskov ved sommerkontrol i juli måned. Sørg for, at der er anmeldt mindst 5 pct. MFO-efterafgrøder, så MFO-kravet kan opfyldes udelukkende ved MFO-efterafgrøder.

Brug derfor ændringsperioden frem til 15. maj, til at få tjekket, om der er anmeldt mindst 5 pct. MFO-efterafgrøder (efterafgrøder i blanding eller græsudlæg) i ansøgninger, hvor der indgår MFO-brak, MFO-lavskov og MFO-bræmmer. Det er IKKE tilstrækkeligt, at der er anmeldt under 5 pct. MFO-efterafgrøder, se også nedenstående eksempler.

Det er også muligt at efteranmelde 5 pct. MFO-efterafgrøder efter ændringsfristen, og frem til der varsles kontrol, hvis der er anmeldt mindst 5 pct. MFO på ændringsfristen.

Eksempler fra Sideindhold

Vejledning om grøn støtte 2018, afsnit 4.3 MFO-erstatningsarealer:

Landbrug & Fødevarer har i efteråret 2017 adspurgt EU-kommissionen omkring det retssikkerhedsmæssige problem med sommerkontrol og manglende mulighed for anvisning af MFO-erstatningsarealer, for at presse på for en ændring af reglerne. Dette er pt. uafklaret.

X i kolonnerne ”MFO-græsudlæg” og ”MFO-efterafgrøder” er ligestillede

Det er afklaret hos LBST, at sommerkontrol af MFO-græsudlæg ikke har samme konsekvens som underkendt MFO-brak/MFO-lavskov. MFO-græsudlæg kan altid erstattes af MFO-efterafgrødeblandinger. Hvis LBST kommer på sommerkontrol, og det konstateres, at det anmeldte MFO-græsudlæg ikke er etableret/kan godkendes, så vil det altid kunne medføre genkontrol i september/oktober måned, hvor ansøger har mulighed for at anvise erstatningsarealer, herunder andre marker med MFO-efterafgrødeblandinger.  

MFO-græsudlæg i majs

Vær opmærksom på, at ansøgere der ikke har anmeldt græsudlæg i majs senest på ændringsfristen 15. maj, kun kan anvise græsudlæg i majs som MFO-erstatningsareal frem til 1. oktober og kun hvis majsen er høstet. Dette skyldes de nye regler for sprøjteforbud på MFO-efterafgrøder/græsudlæg, hvor ansøgninger med græsudlæg i majs kommer i en særskilt kontrolpulje. Læs mere i denne regelinfo.