Værdi af næringsstoffer i halm

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Ved bjærgning af halm fjernes næringsstoffer fra marken. Værdien af dem svarer typisk til ca. 100 kr. pr. ton halm.

Værdien af næringsstoffer i halm kan beregnes ud fra indholdet af fosfor og kalium. Værdien er beregnet for forskellige typer af halm.

Indholdet af kalium i halm kan variere meget. Værdierne i tabel 1 udtrykker et gennemsnit af mange analyser. Især efter en regnfuld høst eller hvis halmen har ligget længe på skår i regnvejr er en betydelig del af kalium uvasket fra halmen, hvilket reducerer næringsstofværdien af halmen.

Næringsstofværdien af halm er stort set ens for de enkelte kornarter. Næringsstofindholdet i rajgræshalm er større end i korn, men i praksis varierer det meget.

Tabel 1. Beregnet næringsstofværdi af halm. Værdien af andre næringsstoffer end fosfor og kalium er sat til 20 kr. pr. ton. Der er regnet med en pris på fosfor på 10 kr. pr. kg og 6 kr. for kalium. Kvælstof er ikke sat til nogen værdi, fordi kvælstof i halm er tungtomsætteligt.

Halmtype Indhold i pct. af tørstof Værdi, kr. pr. ton halm Værdi i kr. pr. ha ved 3 ton/ha
Kvælstof Fosfor Kalium
Vinterhvede     0,53 0,09 1,5 99 297
Vårbyg     0,64 0,09 1,2 84 252
Vinterbyg   0,64 0,08 1,2 83 249
Havre     0,59 0,14 1,5 103 310
Vinterrug     0,61 0,09 1,2 84 252
Rajgræs     0,81 0,35 2,5 172 517
Vinterraps     0,85 0,08 1,64 105 316