Vækstregulering i vinterhvedemarker med isåning af vårbyg

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Er der behov for vækstregulering i vinterhvedemarker med isåning af vårbyg, så vær opmærksom på vårbyggens udviklingstrin inden vækstregulering.

I år er der en del hvedemarker med manglende plantebestand i større eller mindre områder, som har resulteret i isåning af vårbyg. Der er forskellige årsager til de manglende hvedeplanter, f.eks. dårlig etablering i efteråret, sen såning, snegleangreb og udvintring. Mange af denne type hvedemarker har en lav plantebestand og lav biomasse, som gør, at risikoen for lejesæd er lille, og dermed er behovet for vækstregulering også lille.

I marker med isåning af vårbyg er det vigtigt at tjekke udviklingsstadiet i vårbyg, når der vurderes at være behov for at vækstregulere vinterhveden. Det tidspunkt, hvor midlerne tidligst må anvendes i vårbyg, varierer fra vækststadie 25 (5. sideskud synligt) til vækststadie 33 (3. knæ kan føles). Moddus Start (fra st. 25), Moxa (fra st. 25, ved split), Medax Max (fra st. 29), Moddus M (fra st. 30), Cuadro NT (fra st. 30), Medax Top (fra st. 30), Trimaxx (fra st. 31), Terpal (fra st. 31) og Cerone (fra st. 33).

Hvis der er behov for at vækstregulere i hvedemarker med områder, hvori der er sået vårbyg, så er det oplagt at lave en tildelingsfil i CropSAT.dk til graduering, så områderne med vårbyg får en mindre dosis.

Hvis vårbyggen ikke er i god vækst, vil det være bedst at undgå vækstregulering, ved at lukke sprøjten i pletterne med vårbyg. Se også Vækstregulering i vintersæd.