Ukrudt i kartofler

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Løsningsmuligheder og effekttabel for bekæmpelse af ukrudt i kartofler

I tabel med løsningsforslag til ukrudtsbekæmpelse i kartofler er angivet strategier og doseringer mod forskellige ukrudtsbestande.

Løsningsforslag til ukrudtsbekæmpelse

Effekttabellen samler information om effekt af midler og strategier til ukrudtsbekæmpelse i kartofler. Effekttabellen samler resultater fra forsøg suppleret med praktiske erfaringer, hvor der ikke er forsøgsdata.

Effekttabel for ukrudtsmidler i kartofler

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.