Rettelse: Tilskud til automatisk sektionskontrol på marksprøjter

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Der er tidligere udgivet fejlbehæftet information om tilskud til automatisk sektionskontrol under Miljøteknologi 2018. Læs her, hvordan tilskudsordningen hænger sammen, og hvorfor det er problematisk at opnå tilskud til netop denne teknologi.

Ansøgningsrunden til Miljøteknologi 2018 er i fuld gang, og i tidligere udgivelser på Landbrugsinfo har der været fejlinformeret om teknologi 8.1, som kaldes ”Autostyring og sektionsafblænding af sprøjte”. På baggrund af dialog med Landbrugsstyrelsen har vi formidlet, at der kunne søges tilskud til en ny sprøjte, hvis denne var udstyret med automatisk sektionskontrol. Det er ikke tilfældet. Tilskuddet dækker kun udstyr, der har med den automatiske sektionskontrol at gøre. Her nævnes styrebokse, ventiler, terminal, GPS-modtager og antenne i teknologilisten.

Desuden skal det understreges, at det ikke er autostyring og sektionsafblænding, der kan søges tilskud til, det er automatisk sektionskontrol. På en moderne sprøjte er muligheden for automatisk sektionskontrol en så integreret del, at det i de fleste tilfælde kun kræver et GPS-signal og oplåsning af funktionen i sprøjtens terminal.

I tilskudsordningen er det et krav, at de tilskudsberettigede udgifter beløber sig til minimum 100.000 kr. Det vil i de færreste tilfælde være muligt på en troværdig måde at udspecificere prisen på automatisk sektionskontrol på en måde, så den når over 100.000 kr.

Landbrug & Fødevarer er i dialog med Landbrugsstyrelsen om problemet, men der er ikke på nuværende tidspunkt en løsning i sigte. Som tilskudsordningen ser ud nu, bør man altså overveje, om man vil bruge tid og penge på at søge tilskud til denne teknologi.

Automatisk sektionskontrol er en af de lavthængende frugter, når det kommer til at reducere overlap i marken og dermed sikre besparelser på planteværnsmidler. Meget få landmænd, der har kørt med en sprøjte med automatisk sektionskontrol, ville undvære det igen.

Som tidligere nævnt udgør opgraderingen fra manuel til automatisk sektionskontrol en meget begrænset udgift ved investering i en ny sprøjte, og har man en brugt sprøjte, man gerne vil have opgraderet, er der også gode muligheder for det.

Læs artiklen: Gør noget godt for miljøet og din bundlinje uden store investeringer