Artikler, videoer og webinar om gradueret vækstregulering og indeks for lejesædsrisiko

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Her finder du materiale om vurdering af risiko for lejesæd i CropManager, og gradueret vækstregulering med CropSAT.


Lejesæd i vinterhvedemark

Artikel og inspirationsark:

Artikel om lejesædsindeks og gradueret tildeling af vækstreguleringsmidler

Inspirationsark om gradueret tildeling af vækstreguleringsmidler

Videoer:

Video: Lejesædsrisiko - Kom i gang med behovsbestemt vækstregulering

Video: Kom i gang med gradueret tildeling af vækstreguleringsmidler - CropSAT

Webinar:

Webinar om lejesædsindeks i CropManager og gradueret vækstregulering i CropSAT.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.