Kålfluens 2. generation er allerede på vej!

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Prognosen for den lille kålflues 2. generation viser, at æglægning begynder primo uge 26 på de tidligste lokaliteter.

Der meldes om en usædvanlig kraftig æglægning i første generation, så vi har en forventning om en stor anden generation. Ifølge prognose kan der forventes begyndende æglægning fra primo uge 26 igen. Vær opmærksom på, at der er store forskelle de enkelte landsdele imellem. Du kan følge prognosen for kålfluens æglægning indenfor dit eget postnummer.

Kontrol af æglægning

Kålflueæggene findes tæt ved planternes rodhals, normalt lige i jordoverfladen. Under tørre og varme forhold kan æggene ligge ned til en halv centimeters dybde. I større hoveddannende planter bør der også kontrolleres for æg i bladhjørnerne.

Forebyggelse af angreb

Vær klar til at dække kålene med insektnet. Hvis planterne er bestilt med en behandling med spinosad, er det vigtigt, at denne behandling er udført så tæt på afskibningen af planterne som muligt for at holde en effekt i marken de første uger efter udplantning.

Billede 1. Insektnet.
Foto: Stig F. Nielsen, GartneriRådgivningen.

Yderligere informationer og rådgivning om den lille kålflue kan fås hos GartneriRådgivningen A/S.