Gør noget godt for miljøet og din bundlinje uden store investeringer

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Tilskud til miljøteknologi gør det værd at overveje, om det er tid til at udskifte marksprøjten. Alternativt kan din nuværende sprøjte måske opgraderes til moderne funktioner for en helt anden pris.

Den 2. august startede en ny ansøgningsrunde i Landbrugsstyrelsens projektstøtteordning til miljøteknologi for 2018. For konventionel planteavl er det reduktion i pesticidforbruget, der er målet, og derfor gives der tilskud til mekaniske rensere til forskellige afgrøder, ukrudtssensorer til marksprøjter og til sprøjter med automatisk sektionskontrol.

Der er 15 mio. kr. i puljen til konventionel planteavl, og det er i sagens natur teknologierne til marksprøjter, der har den mindste miljøeffekt. Både ukrudtssensorer og automatisk sektionskontrol er sat til en miljøeffekt på 1,1, mens ukrudtsstriglen er sat til 2,88 og kartoffelradrenser er sat til 16,8. De mekaniske ukrudtsrensere vil altså blive prioriteret højere end marksprøjterne.

Det må desuden nok forventes, at det er her den største interesse er, og derfor bliver det de landbrug, der kan præstere den største samlede miljøeffekt, der bliver prioriteret. Altså de landbrug med et største jordtilliggende.

Der gives tilskud til 40 pct. af den samlede investering, baseret på det billigste af to sammenlignelige tilbud. Med prisen på en stor, moderne og veludstyret sprøjte, betyder det, at det samlede tilskud pr. sprøjte nemt kan snige sig op mod 5-600.000 kr. På den måde vil 15 mio. kr. relativt hurtigt blive opbrugt.

Billede 1. Gaardsted Højgaards John Deere 740 med 24 meter bom er fra 2006

Er det nødvendigt at udskifte sprøjten?

Men er der andre muligheder for at få moderne sprøjteteknik, som kan reducere pesticidforbruget til gavn for både miljø og bundlinje uden at investere flere hundrede tusinde kroner?

På Gaardsted Højgaard ved Løgstør har brødrene Martin og Jens Søgård Jensen opgraderet den 12 år gamle John Deere 740-sprøjte, som passer de ca. 700 hektar med slætgræs, helsædsmajs, frøgræs og kornafgrøder.

”Vi har GPS på vores traktorer, og ville gerne udnytte teknologien bedst muligt. Vi kunne have investeret i en ny sprøjte, men det ville ikke betyde, at vi fik en bedre sprøjte,” forklarer Martin Søgård Jensen, som er ansvarlig for planteavlen på gården, hvor de også har knap 600 malkekøer.

Billede 2. På ISOBUS-terminalerne i Gaardsted Højgaards John Deere 7R har Martin Søgaard Jensen det fulde overblik over de nye funktioner på den gamle John Deere 740-sprøjte, som nu er fuldt ud GPS-styret.

Den gamle sprøjte på omgangshøjde

I stedet valgte de at kontakte Thorsen-Teknik, som er den danske forhandler af TopCon. Da sprøjten havde flowmåler og elektriske ventiler, kunne TopCon med kontrolboksen Apollo CM-40 gøre Martin Søgård Jensen i stand til at lægge den originale John Deere EL4-kontrolboks med vippekontakter til sektionskontrol på hylden.

I stedet anvender sprøjten nu John Deere 7R-traktorernes GPS-signal, og sprøjtearbejdet kontrolleres fra traktorens to ISOBUS-terminaler. Det giver kontrol over sektionslukning og gradueret tildeling på John Deere-sprøjten og på den Hardi fronttank, som anvendes til pletsprøjtning ved f.eks. vækstregulering eller ved ukrudtskolonier.

”Og så betyder det, at vi bare bakker til sprøjten og sætter stikkene i, så er vi klar til at køre,” siger Martin Søgård Jensen, som er glad for, at han nu er fri for at montere kontrolboks i traktoren til både sprøjten og fronttanken, inden arbejdet kan begyndes.

Billede 3. På billedet ses kontrolboksen, som har bragt Martin Søgård Jensens 12 år gamle sprøjte på omgangshøjde med en moderne sprøjte - investeringen udgør en brøkdel af investeringen i en ny sprøjte.

Hvad koster det?

Det er få komponenter, der gør, at Gaardsted Højgaards sprøjte nu kører med automatisk sektionskontrol og kan håndtere gradueret tildeling. Indehaver af Thorsen-Teknik, Torben Thorsen, forklarer, at kontrolboksen og et ledningsnet til at forbinde TopCon-komponenten til sprøjten er det eneste nødvendige for at opgradere en ældre sprøjte til nye funktioner.

For ca. 30.000 kr. er komponenterne monteret, og systemet er sat op og kalibreret – klar til at køre. Der kan gennemsnitligt spares cirka fem procent plantebeskyttelsesmiddel ved at gå fra manuel sektionskontrol til automatisk sektionskontrol. Det er blandt andet den forudsætning, den beregnede miljøeffekt i årets projektstøtteordning til miljøteknologi er fastsat ud fra.

Ifølge driftsgrensanalyserne for 2017 har den gennemsnitlige udgift til planteværn for planteavlere med salgsafgrøder og grovfoder været ca. 700 kr./ha. Fem procents besparelse vil således på en bedrift på 300 ha med en gennemsnitlig udgift til planteværn betyde en årlig besparelse på 10.500 kr., altså en tilbagebetalingstid på investeringen på under tre år.

Andelen af vintersæd i sædskiftet, det samlede areal og markernes gennemsnitlige størrelse vil påvirke tilbagebetalingstiden, men det afgørende er, at investeringen er overkommelig og vil give en kontant gevinst på de fleste ejendomme.

Martin Søgård Jensen overvejer, om de skal gå fra 24 til 30 meters bombredde, og finder han en god brugt John Deere-sprøjte med 30 bom men uden ISOBUS, så er det relativt simpelt at flytte udstyret og alle de kendte funktioner.