Fangster af majshalvmøl 2017

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Fangster fra registreringsnettet 2017 er blevet sendt til Sverige, som har verificeret fundene, og resultaterne er netop modtaget.

Siden 2015 har der været et samarbejde med Sveriges Landbrugsuniversitet i Lund og Jordbruksverket i Alnarp i Sverige om brug af feromonfælder til fangst af majshalvmøl i registreringsnettet. Se foto 1-2. Der har været udsat 3 fælder i kanten af majsmarkerne på 2 sider af marken. Der er anvendt tre forskellige feromoner kaldet E, Z og H, fordi der findes forskellige racer af majshalvmøl.

Fangsterne sendes hvert år til kontrol hos Sveriges Landbrugsuniversitet, og resultaterne er nu modtaget. I tabel 1 nedenfor ses de endelige fangster angivet med rødt. Tallene i parentes henviser til konsulenternes angivelse i registreringsnettet 2017. Fra 4 lokaliteter er der ikke sendt fælder til kontrol i Sverige. Ved Sorø og Askeby har det ikke været muligt at inddele fangsterne for de tre feromoner, og der er derfor ikke angivet nogle tal fra registreringsnettet 2017, men kun resultatet fra Sverige med rød skrift.

Det fremgår, at der har været rimelig god overensstemmelse mellem aflæsninger af fangster i vækstsæsonen 2017 og de faktiske forekomster af majshalvmøl verificeret i Sverige.

Tabel 1. Fangster af majshalvmøl 2017. Fangster med rødt er verificeret af Sveriges Landbrugsuniversitet, og det endelige antal er angivet nederst i tabellen. Tallene i parentes henviser til konsulenternes angivelser i registreringsnettet i 2017.

Majshalvmøl Feromon E Feromon Z Feromon H
Viborg      
Rødkærsbro 0 0 0
       
Ringkøbing      
Stauning 17 (11) 0 (0) 0 (2)
Ikast 0 (0) 0 (1) 0 (0)
Haderup 0 0 0
Lomborg, Lemvig 2 (2) 0 (0) 0 (0)
       
Vejle      
Løsning 0 0 0
       
Ribe      
St. Darum, Bramming 37 (37 ⃰ ) 0 (0) 0 (0)
Størsbøl, Bramming 25 (25) 0 (0) 0 (0)
       
Sønderjylland      
Perbøl, Aabenraa 4 (3) 0 (0) 0 (0)
Kassø, Rødekro 8 (8) 0 (0) 0 (0)
Alslevkro, Løgumkloster 6 (6) 3 (3) 0 (0)
Høgslund, Tønder 1 (2) 1 (1) 0 (2)
Jegerup, Vojens 5 (5) 0 (0) 0 (0)
Skydstrup Lufthavn 0 0 0
       
Fyn      
Aarup 3 (2) 0 (0) 0 (0)
Galgebjerg, Skovby Ærø 10 (10) 1 (2) 0 (0)
       
Vestsjælland      
Asnæs 4 (3) 0 (0) 0 (0)
Sorø 5 2 0
       
Storstrøm      
Askeby 6 0 0
       
Bornholm      
Lufthavn, Rønne 5 (3) 9 (28) 0 (1)
Lobbæk, Rønne 14 (5) 17 (5) 0 (0)
Antal i alt 152 33 0

* Data er også vist i Oversigt over Landsforsøgene 2017 side 373. Her er dog en fejl ved lokaliteten St. Darum, Bramming, hvor der er angivet 0 fangster for feromon E, hvor der skulle have stået 37.


Billede 1. Feromonfælde til at følge flyvningen af majshalvmøl.
Foto: Louise Alden, Jordbruksverket, Alnarp.


Billede 2. Majshalvmøl fanget i feromonfælde. Foto: Louise Alden, Jordbruksverket, Alnarp.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.