Vandmængde ved konventionel sprøjteteknik

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Anbefaling om vandmængde ved forskellige sprøjteopgaver i landbrugsafgrøder.

Ved konventionel sprøjteteknik skal vandmængden øges, når en stor plantemasse skal dækkes eller gennemtrænges, og når der behandles på tidspunkter af døgnet, hvor planterne er tørre.

Nedenfor er vist omtrentlige vandmængder ved forskellige planteværnsopgaver ved konventionel sprøjteteknik. Ved brug af Danfoil og Hardi twin kan bruges lavere vandmængder.

Bekæmpelse af knoldbægersvamp under blomstring i raps er en af de opgaver, hvor der er behov for meget vand. Det skyldes, at knoldbægersvampen angriber via alle bladfæster på stænglerne. Hvis vandet ikke når ned i bunden af afgrøden, kan planterne derfor nødmodne ved de nederste bladfæster. Omvendt kan små ukrudtsplanter ved en tidlig ukrudtsbekæmpelse i f.eks. korn med bladmidler omkring vækststadie 11-13 (1-3 blade udviklet) let rammes med 130 l vand pr. ha. Ved brug af ukrudtsmidler med jordvirkning er det derimod en fordel med meget vand, så jorden kan blive godt dækket. Man kan således ræsonnere sig til de optimale vandmængder.

Ved sprøjtning mod ukrudt med 90 procent afdriftsreducerende dyser er forstøvningen grov til meget grov. Det kompenseres ved at bruge vandmængder til den høje side.

Ved fugtige planter kan de laveste angivne vandmængder anvendes. Se også figur 2 i tysk vejledning med vandmængde og sprøjtetidspunkt på dagen ved svampebekæmpelse i hvede. Her varierer vandmængden ved de senere svampebekæmpelser i hvede fra 150-220 l pr. ha efter sprøjtetidspunkt på dagen.

Kun meget få plantebeskyttelsesmidler har nedadgående transport, dvs. de transporteres typisk kun ud og op fra stedet, hvor de rammer bladet. Der er også kun meget få midler, som transporteres til plantedele, som vokser frem efter behandlingen.

Opgave Forslag til vandmængde, l/ha
Korn  
Ukrudt, jordmidler f.eks. Boxer 200-250
Tidlig ukrudt, bladmidler i st. 11-25 130-150
Svampe/ vækstregulering i st. 31-32 130-150
Rodukrudt i st. 32-39 175-225
Svampe i st. 37-65 150-200
Bladlus i vårbyg 150-200
Glyphosat før høst 130-150
   
Frøgræs  
Tidlig svampe i st. 32-33 130-150
Svampe/ vækstregulering i st. 37-65 150-200
Ukrudt, efterår og forår 130-150
   
Raps  
Ukrudt, jordmidler f.eks. Kerb 175-225
Ukrudt, bladmidler før st. 33 130-150
Ukrudt, bladmidler, st. 33-50 150-200
Rapsjordlopper 130-150
Glimmerbøsser 150-200
Skadedyr under blomstring 200-250
Svampe under blomstring 250-300
   
Roer  
Ukrudt 130-150
Svampe 150-200
   
Majs  
Ukrudtsbekæmpelse 130-150
Svampe 200-250
   
Kartofler  
Nedvisning 200-250
Kartoffelskimmel og bladplet 150-200
   
Hestebønner  
Bladrandbiller 130-150
Ukrudt, jordmidler 175-225
Ukrudt bladmidler 130-150
Svampe/ skadedyr omkring blomstring 150-200
Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.