Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå, og fjerne plantematerialet fra områder i marken med engbrandbæger. Især heste er meget følsomme overfor giftstoffer i engbrandbæger.

Engbrandbæger forekommer talrigt i nogle græsmarker, fortrinsvis på mere ekstensivt dyrkede marker. På brakmarker og udyrkede arealer kan der også forekomme engbrandbæger.

August er et godt tidspunkt at bekæmpe førsteårsplanterne af engbrandbæger, som da har en roset. Der kan anvendes 22,5-30 g Harmony SX + 0,2 l spredemiddel pr. ha., se også artiklen ukrudtsbekæmpelse i græsmarker. Vær dog opmærksom på om der er regler i forbindelse med arealerne, som forhindrer anvendelse af planteværnsmidler.

Hvis der er mulighed for det, så vil omlægning af græsmarken også virke som effektiv bekæmpelse af engbrandbæger.

Især heste er følsomme, men køer tåler heller ikke i større mængde de alkaloider, som findes i engbrandbæger, se artiklen fra 2016: brandbægeren står i fuldt flor mange steder.

Dyrene vil normalt forsøge at undgå at spise engbrandbæger i marken, da de ikke bryder sig om den bitre smag. Der er dog også eksempler på afgræssende dyr, som vænner sig til smagen og spiser engbrandbæger, hvorved de får forgiftning med risiko for at dø. Engbrandbæger bør derfor ikke forekomme på arealer til afgræsning eller slæt.

Hø med indhold af engbrandbæger udgør den største risiko for forgiftning. Smagen af brandbæger bliver mindre kraftig i tørret plantemateriale, og dyrene kan derfor ikke så nemt smage det. De har heller ikke mulighed for at sortere det fra.

Engbrandbæger blomstrer i juli-august måned. For at forebygge yderligere spredning af engbrandbæger bør planterne rykkes op/håndluges eller afslås i begyndelsen af juli før frøsætning, så spredning af nye frø kan undgås. Det afklippede plantemateriale bør fjernes fra marken, med mindre dyrene kan holdes fra arealet en periode til det afslåede plantemateriale er lejret under græsningshøjde. Engbrandbæger er en uønsket art, som betyder at den gerne må afslås selektivt på brakarealer i forbudsperioden for slåning. Det afslåede plantemateriale må ikke fjernes fra brakarealer.

Vårbrandbæger er også giftig, og findes i nogle marker, men indholdet af de skadelige alkaloider er lavere, sammenlignet med engbrandbæger. Vårbrandbæger er tidlig i sin udvikling, og vil blomstre allerede i april-maj. Bekæmpelse kan ske sidst i august med 15-22,5 g Harmony SX + spredeklæbemiddel.


B
illede 1. Græsmark med engbrandbæger.


Billede 2. Brakmark med blomstrende engbrandbæger i august.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.