Vækstregulering i vinterraps

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Vækstregulering ved begyndende vækst i vinterraps anbefales kun i meget kraftigt udviklede marker.

De fleste vinterrapsmarker blev etableret middeltidligt til sent i efteråret 2017 på grund af det våde efterår, og mange vinterrapsmarker er derfor ikke så kraftigt udviklede.

Tidlig såning, milde efterår og vintre, højt plantetal samt stor kvælstoftilgængelighed i det tidlige forår øger risikoen for lejesæd. Risikoen for lejesæd i 2018 vurderes derfor at være lav, og mindre end normalt. I artiklen Gødskning af vinterraps i foråret 2018 er der givet forslag til fordeling af kvælstof under forskellige forhold. Du har måske allerede gradueret den første gødningstildeling for at tage hensyn til forskelle i marken, som foresIået i artiklen SEGES laver N-tildelingskort til 12.500 marker med vinterraps.

Der er forskelle på, hvor kraftigt sorterne vokser. I tabel 1. ses en gruppering af sorterne efter tendens til lejesæd i Landsforsøg i 2017. Sorternes er vurderet på en skala for fra 0-10 hvor 10 er helt i leje.

Tabel 1. Vurdering af de dyrkede sorters tendens til lejesæd, SortInfo.

Gruppering
efter lejesæds-karakter
Karakter i Landsforsøg
2017
 
0-1,3 0,9 Wembley
0,9 Butterfly
1,1 Django
1,2 Quartz
1,2 PT256
1,2 V316OL
1,4-2,0 1,4 Hasting
1,8 DK Platinium
1,9 Fencer
1,9 Einstein
2,0 DK Exclaim
2,0 President
2,1 > 2,1 DK Exception
2,1 Architect
2,2 Halyn
2,3 Alabama
2,3 DK Exalte
2,3 DK Explicit
2,4 SY Alibaba
2,4 Dariot
2,6 Angelico
2,6 DK Exentiel

Kun Caryx er godkendt til vækstregulering af vinterraps om foråret. Indholdet i 0,7 l Caryx svarer til 0,23 l Juventus + mepiquatchlorid, som også indgår i vækstreguleringsmidlet Terpal. Midlet må anvendes både efterår og forår med op til 2 x 0,7 l/ha. Ved forårsbehandling alene må der anvendes op til 1,4 l/ha.

Ved forårsbehandling med Caryx reduceres længdevæksten med ca. 8-10 cm, så risikoen for lejesæd reduceres. Vækstregulering er dog ingen garanti for, at lejesæd undgås.

Midlet skal anvendes ved begyndende strækningsvækst, som vurderes at være i marts-april. Der anbefales en dosering på 0,5-0,7 l/ha. Vinterrapsen skal være i god vækst. Hvis det vurderes, at man er inde i en stabil vækstperiode, gør det ikke noget, at der er lettere nattefrost.

Tidlig og udbredt lejesæd er tabsvoldende.

Firmaet angiver, at vækstregulering om foråret hæmmer hovedskuddet og stimulerer dannelsen af sideskud, så man får et tykkere skulpelag. Et evt. merudbytte herved vil afspejle sig i merudbytter i forsøgene. Caryx har indgået med forårsbehandling i 26 landsforsøg i 2013-2017, og her blev kun opnået sikre nettomerudbytter i 3 forsøg (nettomerudbytte 4,2 hkg/ha) ved en rapspris på 270 kr./hkg).

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.