Ukrudt i frøgræs

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Målret bekæmpelsen af ukrudt mod de arter, hvis frø ikke kan renses fra græsfrøene, giver udbyttetab eller høstbesvær. Vær klar når ukrudt og afgrøde er i god vækst.

Enårig og alm. rapgræs er et alvorligt problem i de fleste arter af markfrø, fordi arterne påvirker kvaliteten i den høstede vare og ikke eller kun vanskeligt kan frarenses. Frø fra bredbladede ukrudtsarter kan også være et problem, fordi nogle arter også er vanskelige at frarense. Kemisk bekæmpelse af græsukrudt i frøgræs er vanskelig og til tider umulig. Derfor er det vigtigt på det lange sigte at tilpasse sædskiftet med en tilstrækkelig andel vårafgrøder for at holde bestanden af især græsukrudt nede på et acceptabelt lavt niveau. Tiltag som senere såning af vintersæd, rengøring af maskiner, så spredning af ukrudtsfrø forebygges, samt at efterlade ukrudtsfrøene urørt i stubben efter høst, er andre vigtige våben mod græsukrudt.

Enårig rapgræs

Mod enårig rapgræs er eneste mulighed at anvende Hussar OD i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel eller Hussar Plus OD i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel. I hundegræs er Hussar OD godkendt med 0,05 l pr. ha. Mod alm. rapgræs kan Monitor for sidste gang i 2018 anvendes i engrapgræs og alm. Rajgræs, hvorefter midlet vil være forbudt at anvende. Vær opmærksom på, at der er betydelige sortsforskelle med hensyn til tålsomheden overfor Monitor. Behandlingerne med Monitor og Hussar OD/Hussar Plus OD udføres, så snart planterne er i vækst, og der ikke er udsigt til nattefrost. For begge midler gælder, at effekten øges med stigende temperatur.

En splitbehandling med Hussar OD/Hussar Plus OD giver ofte en bedre effekt på græsukrudt (engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel). Betingelsen er dog, at man kommer første gang på småt ukrudt, og at der ikke går for lang tid mellem behandlingerne. Max. 14 dage. Samtidig vil en splitbehandling sikre, at det først fremspirede ukrudt ikke bliver for stort, før det sidst fremspirede er kommet op. Så man udvider det vindue, man har til en effektiv bekæmpelse. Skulle den sidste behandling ikke være nødvendig, har man så også sparet nogle penge både til kemi, tid og kørsel.

Midler, der indeholder aktivstofferne tribenuron (Express, Nuance m.fl.), thifensulfuron (Harmony SX m.fl.), triasulfuron, iodosulfuron (Hussar m.fl.) og metsulfuron (Ally, Accurate m.fl.), må kun anvendes én gang pr. vækstsæson, men der er dog godkendelse til mindre anvendelse af Hussar OD og Hussar Plus OD i splitsprøjtning i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel.

Hussar Plus og Hussar OD må anvendes som splitbehandling enten efterår-forår eller som to sprøjtninger om foråret.

Opfølgning på en efterårsbehandling med Hussar Plus eller Hussar OD eller en splitbehandling om foråret må kun finde sted på arealer med normalt plantedække og som ikke er skadet af behandling med Reglone eller skadet af vinteren. Er der anvendt Hussar OD efterår, må der ikke anvendes Hussar Plus OD i samme vækstsæson og vice versa, altså man må ikke bruge det ene middel i første sprøjtning og det andet middel senere.


Billede 1 og 2. I veletablerede marker kan det være tilstrækkeligt at behandle køresporene,
hvor enårig rapgræs ofte etablerer sig, når afgrøden bliver skadet af kørsel. Her ses samme
kørespor midt i maj og midt i juni efter behandling i april med 0,1 l Hussar OD pr. ha i
køresporet. To dyser over hvert sprøjtespor har været åbne.

Det er vigtigt at få bekæmpet arter, som ikke - eller kun vanskeligt - kan frarenses. Se Problemukrudt i græs- og kløverfrø. Haremad og skræppe er vanskelige at frarense i alle de storfrøede græsarter. Dernæst skal de arter bekæmpes, som forekommer i så store mængder, at der er risiko for direkte udbyttetab, høstbesvær eller kraftig forøgelse af frøpuljen i jorden. De ukrudtsplanter, som forekommer i mindre antal, og hvis frø kan frarenses, vil det ikke være økonomisk rentabelt at bekæmpe.

Middelvalg

I tabel 1 ses en oversigt over, hvilke midler der er relevante mod de vigtigste ukrudtsarter i frøgræs, mens tabel 2 er en samlet oversigt over godkendte midler i frøgræs. For mindre anvendelse godkendelser gælder, at avleren skal være i besiddelse af vejledningen, som under menupunktet ’Godkendelser til mindre anvendelse’ kan hentes i Middeldatabasen. MCPA-midler er ikke længere godkendt i frøgræs. Vær opmærksom på at Starane 333 HL ikke er godkendt i frøgræs.

Tabel 1. Basismidler mod en række tokimbladede ukrudtsarter i frøgræs. Tjek altid om midlet er godkendt i den frøgræsart, som skal behandles.

Agerstedmoder DFF/Diflanil/Legacy
Fuglegræs Primus/Saracen, Primus XL, Ariane FG S, Mustang forte, Starane XL, Cleave, Zypar
Haremad Primus/Saracen, Primus XL, Cleave, Ariane FG S, Mustang forte, Zypar
Hønsetarm Primus/Saracen, Ariane FG S, Mustang forte
Kamille Primus/Saracen, Primus XL, Mustang forte
Skræppe Starane XL, Cleave
Storkenæb Primus/Saracen, Ariane FG S, Mustang forte, Zypar
Tidsel Ariane FG S, Mustang forte
Vejbred Primus/Saracen, Ariane FG S
Ærenpris DFF/Legacy
Tabel 2. Midler til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt og græsukrudt i frøgræs om foråret. Max. dosis afhænger for nogle af midlerne af frøgræsart
  Tekst på etikette Frøgræs
udlagt i
renbestand i efteråret
Frøgræs
udlagt i korn
Frøgræs
udlagt i alle afgrøder
2. – flerårsfrø
eller efter høst
af hvidkløver
    Dosis, g eller liter pr. ha
Agil Rødsvingel, bakkesvingel, strandsvingel, engrapgræs og alm. rajgræs (mindre anvendelse) 0,1-0,8 0,1-0,8 0,1-0,8 0,1-0,8
Ariane FG S Kun om foråret efter høst af korn, hvidkløver eller frøgræs   2,5   3,5
Catch Alm. rajgræs, ital. rajgræs, hybridrajgræs, rødsvingel, stivbladet svingel, strandsvingel, engsvingel, rajsvingel, engrapgræs, alm. rapgræs, hundegræs og timothe (mindre anvendelse) 0,6 0,6 0,6 0,6
Cleave Frøgræs 1,5 1,5 1,5 1,5
DFF/
Legacy
Frøgræs (mindre anvendelse) 0,07-0,15 0,07-0,15 0,07-0,15 0,07-0,15
Fighter 480 Frøgræs 2,0 2,0 2,0 2,0
Flurostar 180 Græsarealer 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0
Focus Ultra Rødsvingel og stivbladet svingel (bakkesvingel)   1-2/4-5 1-2/4-5 1-2/4-5
Hussar OD Engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel (mindre anvendelse) 0,05-0,1
eller split
0,05-0,1 eller split 0,05-0,1 eller split 0,05-0,1
eller split
Hussar OD Hundegræs 0,05 0,05 0,05 0,05
Hussar Plus OD Engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel (mindre anvendelse) 0,05-0,14 el.2 x 0,14 0,05-0,14 el.2 x 0,14 0,05-0,14 el.2 x 0,14 0,05-0,14 el.2 x 0,14
Monitor Alm. rajgræs (off-label). 5 g 5 g 5 g 5 g
Monitor Engrapgræs (off-label). 5 g 5 g 5 g 5 g
Mustang forte Alm. rajgræs (mindre anvendelse) 1,0 1,0 1,0 1,0
Primera Super / Foxtrot Alm. rajgræs forår
(mindre anvendelse).
0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0
Primera Super / Foxtrot Strandsvingel forår
(mindre anvendelse).
0,5-0,8 0,5-0,8 0,5-0,8 0,5-0,8
Primus Frøgræs St. 20-29: 0,075
St. 30-32: 0,075-0,15
St. 20-29: 0,075
St. 30-32: 0,075-0,15
St. 20-29: 0,075
St. 30-32: 0,075-0,15
St. 20-39: 0,075-0,15
Primus XL Frøgræs 0,75 0,75 0,75 1,0
Saracen Frøgræs St. 20-29: 0,05-0,075
St. 30-39: 0,075-0,15
St. 20-29: 0,05-0,075
St. 30-39: 0,075-0,15
St. 20-29: 0,05-0,075
St. 30-39: 0,075-0,15
St. 20-29: 0,05-0,075
St. 30-39: 0,075-0,15
Saracen Delta Frøgræs St. 20-29: 0,05-0,075
St. 30-32: 0,075-0,1
St. 20-29: 0,05-0,075
St. 30-32: 0,075-0,1
St. 20-29: 0,05-0,075
St. 30-32: 0,075-0,1
St. 20-29: 0,05-0,075
St. 30-32: 0,075-0,1
Starane XL Frøgræs 1,5 1,5 1,5 1,8
Tomahawk 200 Frøgræs 0,75 0,75 0,75 0,75
Zypar Alm. rajgræs, engrapgræs, strandsvingel og rødsvingel (mindre anvendelse - 1,0 1,0 1,0

Løsningsforslag

Det er ofte nødvendigt at anvende høje doser, når det er store overvintrede ukrudtsplanter, der skal bekæmpes. Er ukrudtsplanterne små og vejrbetingelserne gode, kan der anvendes lavere doser. Primus/Saracen, Saracen Delta, Zypar og DFF/Legacy virker ved lav temperatur. Midler med indhold af ’hormonvirkende’ aktivstoffer som Ariane FG, Catch, Mustang forte, Starane XL, Cleave og Primus XL kræver gode temperaturforhold for optimal virkning.

Forslag til løsninger mod en række almindelige ukrudtsproblemer er angivet her:

Læs mere om at forebygge græsukrudt:

Begræns spredningen af ukrudt

Bekæmp ukrudt med sædskiftet

Bekæmp væselhale i frøsædskiftet

Blød hejre i frøgræs

Italiensk rajgræs som ukrudt

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.