Trådkølle i vinterbyg

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Angreb ses især i marker, der er svækkede f.eks. af manganmangel

LandboSyd har fundet angreb af trådkølle i en enkelt vinterbygmark ved Bredebro i Sønderjylland i en mark med meget let og løs jord. Se fotos. I marken forekommer også manganmangel. I traktorsporene med mindre løs jord står afgrøden bedre. Betydende angreb af trådkølle ses tit i svækkede marker. Sklerotier ses nu og da også i vinterbygmarker i god vækst, men bemærkes oftest ikke, fordi marken er i god vækst. I svækkede marker kan angreb dog ” komme foran” og brede sig så meget, at afgrøden går ud. Erfaringen er, at hvis planterne grønnes i foråret, så bliver der oftest kun et mindre tab.

I foråret 2017 blev der også set enkelte tilfælde af angreb. Se nærmere i Angreb af trådkølle i nogle vinterbygmarker.


Billede 1. Vinterbygmark ved Bredebro angrebet af trådkølle fotograferet af Jens Richard Thyssen,
LandboSyd den 11. maj 2018.


Billede 2. Nærbillede af trådkøllesvampens sklerotier fotograferet af Jens Richard Thyssen,
LandboSyd den 11. april 2018.Billede 3. Vinterbygplante angrebet af trådkølle fotograferet af Jens Richard Thyssen,
LandboSyd den 11. april 2018. Bemærk de friske rødder, som er tegn på, at planten overlever.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.