Overlevende ukrudt - er det resistens?

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Det er vigtigt at være opmærksom på overlevende ukrudt i markerne. Det kan være et tegn på herbicidresistens. AU tilbyder resistenstest mod betaling.

En undersøgelse udført af Solvejg Mathiassen fra Aarhus Universitet i 2017 (se link nedenfor) viste, at resistens hos rajgræs-arterne efterhånden er meget udbredt i Danmark. Det er også velkendt, at herbicidresistens hos agerrævehale er udbredt. Det samme gælder for tokimbladede ukrudtsarter som fuglegræs, kamille, kornvalmue, m.fl.

Det er vigtigt at holde ’fingeren på pulsen’ og få dokumenteret resistensen i tide, så der kan sættes ind med ændringer i sædskifte, ændret middelvalg mv., mens det stadig kan gøres uden for store omkostninger.

I de kommende uger bliver overlevende ukrudtsgræsser meget synlige i kornafgrøderne, og de vil være lette at lokalisere.


Foto fra demo udført af Djursland Landboforening. Italiensk rajgræs har i denne mark overlevet
dobbelt godkendt dosis af både Broadway og Cossack OD, mens Topik (ikke vist) havde større effekt.

Solvejg Mathiassen fra Aarhus Universitet tilbyder i lighed med tidligere år at foretage test for resistens. Disse test gennemføres som ’bioassay’, hvor planter dyrkes frem fra frø i små potter, og der efterfølgende sprøjtes med forskellige ukrudtsmidler. Selv om der kræves betaling for denne test, kan det meget hurtigt vise sig at være en økonomisk fordel for landmanden at få testet sit ukrudt, idet man herved undgår at spilde penge på uvirksomme ukrudtsmidler eller ved senere at skulle lave drastiske ændringer i sædskifte og dyrkningspraksis.

En vejledning i, hvordan man udtager planteprøve til resistenstest fremgår af dette inspirationark, som også beskriver, hvorledes planteprøven bedst håndteres, og hvortil den skal sendes, når den er tørret helt ned, samt pris for testen.

Yderligere information om resistens hos ukrudt kan findes i et antal artikler på LandbrugsInfo, f.eks. følgende:

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.