Svampemidler i korn

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Der vises oversigter over de i korn godkendte svampemidlers effekt, virkemekanismer, resistensudvikling, indhold i blandingsprodukter, behandlingsfrister og maks. antal tilladte antal behandlinger pr. vækstsæson.

I det følgende ses oversigter over de i korn godkendte og markedsførte svampemidlers effekt, virkemekanismer, resistensudvikling, indhold i blandingsprodukter, behandlingsfrister og maks. antal tilladte antal behandlinger pr. vækstsæson.

I tabel 1 ses en oversigt over de godkendte svampemidlers effekt. Firmaet har afmeldt Aproach. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-12-2018, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.

Se tabel 1 her.

I tabel 2 ses en oversigt over de godkendte midlers virkemekanismer og risiko for resistensudvikling mod midlerne. Bemærk, at flere midler indeholder flere aktivstoffer og er derfor nævnt i flere grupper.

Tabel 2. Oversigt over de godkendte midlers virkemekanismer og risiko for resistensudvikling hos svampene mod aktivstofferne

Gruppe Indgår i Risiko for resistens
Phthalimider Folpan Lav
DMI midler (triazoler) Armure, Bell, Bumper, Ceando, Folicur Xpert, Input, Juventus, Mirador forte, Opera, Orius, Proline, Proline Xpert, Propulse, Prosaro, Rubric/Maredo, Viverda Middel
Aryl-phenyl-ketoner Ceando, Flexity Middel
Aminer (morpholiner) Input Middel
U7 Talius Middel
SDHI-midler Bell, Propulse, Viverda Middel til høj
QoI midler (Quinon outside Inhibitors), strobiluriner Amistar/Mirador, Aproach, Comet Pro, Mirador forte, Opera, Viverda Høj

I tabel 3 ses en oversigt over sygdomme i korn, hvor der er fundet resistensudvikling.

Tabel 3. Oversigt over sygdomme i korn, hvor der er fundet resistensudvikling

Sygdom Resistens i DK I udlandet yderligere fundet resistens mod
  Meget udbredt Begyndende  
Hvede      
Meldug strobiluriner, aryl-phenyl-ketoner    
Septoria strobiluriner, triazoler   SDHI-midler
Hvedebladplet (DTR) strobiluriner    
Byg    
Meldug strobiluriner    
Bygbladplet (strobiluriner) 1) SDHI-midler  
Skoldplet     strobiluriner
Ramularia strobiluriner, triazoler SDHI-midler  

1) Stadig god effekt af Aproach og Comet Pro.

I tabel 4 ses en oversigt over frivillige regler mht antal behandlinger med forskellige middelgrupper for at forsinke resistensudvikling.

Tabel 4. Frivillige regler mht. antal behandlinger for at forsinke resistensudvikling

Middelgruppe Anbefaling
Triazoler Hvede: maks. 3 behandlinger pr. vækstsæson og maks. 2 gange prothioconazol og maks. 2 gange epoxiconazol
SDHI-midler Vinterhvede: maks. 2 behandlinger pr. vækstsæson.Øvrig korn: maks. 1 behandling pr. vækstsæson
Strobiluriner Vintersæd: maks. 2 behandlinger pr. vækstsæson.Vårsæd: maks. 1 behandling pr. vækstsæson
Aryl-phenyl-ketoner Maks. 1 behandling pr. vækstsæson

I tabel 5 ses en oversigt over indhold i svampemidler med flere aktivstoffer.

Tabel 5. Oversigt over indhold i svampemidler med flere aktivstoffer

Middel Normaldosis, l/kg/ha Indhold i normaldosis svarer til
Armure 0,8 0,5 l Bumper 25 EC + 120 g difenoconazol
Bell 1,5 0,8 l Rubric + 350 g boscalid
Ceando 1,5 1,0 l Rubric + 0,5 l Flexity
Folicur Xpert 1,0 1) 0,8 l Orius 200 EW + 0,32 l Proline
Input EC 460 1,0 0,64 l Proline + 300 g spiroxamin
Mirador forte 1,5 0,75 l Orius + 0,26 l Amistar
Opera 1,5 1,0 l Comet Pro + 0,6 l Rubric
Proline Xpert 1,0 2) 0,64 l Proline + 0,4 l Orius 200 EW
Propulse 1,0 0,5 l Proline + 125 g fluopyram
Prosaro 1,0 0,5 l Proline + 0,625 l Orius 200 EW
Viverda 2,5 3) 0,75 l Comet Pro + 1,9 l Rubric + 350 g boscalid

1) Normaldosis ikke længere 1,0 l. Maks. 0,5 l/ha pr. gang og maks. 1,0 l/ha pr. sæson i korn.
2) Normaldosis ikke længere 1,0 l. Maks. 0,75 l/ha pr. gang og maks. 2 behandlinger pr. sæson.
3) Ud fra indhold af aktivstof regnes 1,5 l som normaldosis.

I tabel 6 ses en oversigt over svampemidlernes behandlingsfrister (vækststadier). Det er vækststadierne i brugsanvisningerne som gælder, selv om der på etiketterne samtidig er angivet et antal dage eller uger.

Tabel 6. Oversigt over svampemidlernes behandlingsfrister (vækststadier)

Middel Vinterhvede Vinterbyg Rug Triticale Vårhvede Vårbyg Havre
Amistar 69 69 69 69 69 69 69
Aproach 51 47 55 55 51 47 65
Armure 69 51 ig ig ig ig ig
Bell 69 65 65 69 69 65 65
Bumper 71 65 65 65 71 65 65
Ceando 69 65 65 69 69 65 65
Comet Pro 69 59 59 59 69 59 59
Flexity 59 59 59 59 59 59 59
Folicur Xpert 69 61 69 69 69 61 61
Folpan 500 SC 59 59 i.g 59 59 59 i.g
Input EC 460 69 61 69 69 69 61 i.g
Juventus 90 71 65 65 65 71 65 i.g
Mirador 1) 71 65 65 71 71 65 65
Mirador forte 59 59 59 59 59 59 69
Opera 69 65 65 59 69 65 65
Orius 200 EW 69 69 69 69 69 69 69
Proline 71 65 65 65 71 65 65
Proline Xpert 69 61 69 69 69 61 61
Propulse 61 61 61 61 61 61 61
Prosaro 69 61 69 69 69 61 61
Rubric/Maredo 69 65 65 59 69 65 65
Talius 49 49 49 49 49 49 49
Viverda 71 65 71 71 71 65 65

I.g: ikke godkendt i afgrøden.
1) Vækststadie 45 i helsæd.

Det maksimalt tilladte antal behandlinger pr. vækstsæson fremgår af tabel 7.

Tabel 7. Maks. antal behandlinger pr. vækstsæson for svampemidler i korn. i.r.= ingen restriktioner mht. antal behandlinger. Blågrøn farve = ikke godkendt i den pågældende afgrøde

Middel Hvede Byg Rug Triticale Havre
Amistar 2 2 2 2 i.r
Aproach i.r. i.r. i.r. i.r. i.r.
Armure 1 1      
Bell i.r. i.r. i.r. i.r. i.r.
Bumper 2 2 2 2 2
Ceando i.r. i.r. i.r. i.r. i.r.
Comet Pro i.r. i.r. i.r. i.r. i.r.
Flexity i.r. i.r. i.r. i.r. i.r.
Folicur Xpert 2 2 2 2 2
Folpan 2 2   2  
Input EC 2 2 2 2  
Juventus 2 2 2 2  
Maredo 2. 2. 2 2 2
Mirador 2 2 1 1 2
Mirador forte i.r. i.r. i.r. i.r. i.r.
Opera i.r. i.r. i.r. i.r. i.r.
Orius i.r. i.r. i.r. i.r. i.r.
Proline 2 2 2 2 2
Proline Xpert 2 2 2 2 2
Propulse 2/1 2/1 2/1 2/1 1
Prosaro 2 2 2 2 2
Rubric 2 2 2 2 2
Talius 2 2 2 2 2
Viverda i.r. i.r. i.r. i.r. i.r.
Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.