Svampebekæmpelse i vårhvede

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Mange af vårhvedesorterne er ret modtagelige for gulrust.

I vårhvede skal man være opmærksom på, at mange af sorterne er modtagelige for gulrust. I tabel 1 ses en oversigt over de mest udbredte vårhvedesorters modtagelighed for gulrust og meldug. Sorten Harenda er ikke modtagelig for gulrust.

Der har typisk været svage til moderate angreb af Septoria, hvorfor der ikke er foretaget en indgruppering af sorternes modtagelighed. Data for hvedebladplet og brunrust er også meget begrænsede, fordi angreb har været sjældne.

Grundet mangel på udsæd dyrkes der i år også ældre sorter. I Sortinfo kan også findes oplysninger om ældre sorter, der har været afprøvet i sortsforsøg. Gå ind under vårhvede og vælg ”Find sort”. Flere af de ældre sorter er også ret modtagelige for gulrust.

Tabel 1. De mest udbredte vårhvedesorters modtagelighed for meldug og gulrust. www.Sortinfo.dk.

Sort Bruttomerud.
Svampe-
bekæmpelse,
hkg/ha,
i alt 6 fs.
2015-17
Meldug
  (0-3)•
Gulrust
(0-3)•
Pct. dækning
gulrust,
(maks. angreb)
11 lok. 2017 6 lok. 2016
Harenda (2,5) 1 0 0 (0,0) 0,07 (0,3)
Cornetto 6,9 0 3 1,2 (8,0) 16,0 (36,0)
Alondra 2,4 0 2 0,3 (2,6) 4,6 (9,0)
KWS Bittern 5,9 2 2 0,2 (2,5) 0,6 (1,8)
KWS Willow 7,2 2 2 0,1 (0,5) 0,2 (0,8)
KWS Chilham 8,1 0 1 0,01 (0,06) 0,4 (2,5)

* 0-3 skala, hvor 3 er meget modtagelig. ( ) = kun 2 års resultater

Bekæmpelsestærskler

Meldug bekæmpes ved over 25 procent angrebne planter i de tidlige vækststadier.

Gulrust bekæmpes ved konstateret forekomst.

Brunrust bekæmpes ved over 25 procent angrebne planter i vækststadium 30-31 (1 knæ udviklet) og herefter ved over 10 procent angrebne planter.

Septoria. Smittetrykket af Septoria er lavere i vårhvede end i vinterhvede, og der skal flere dage med nedbør til at udløse en bekæmpelse, men det nøjagtige antal er ikke undersøgt. Behovet vurderes ud fra angrebsgraden og nedbørsforholdene. I vækststadium 45-59 (skridning) udløses en bekæmpelse, hvis der er over 10 procent planter med angreb på 3. øverste blad.

Hvedebladplet kan være et problem ved forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning, mens svampen er mindre hyppig i pløjede marker. Angreb er oftest svagere i vårhvede end i vinterhvede.

Løsningsforslag

I tabel 2 er vist løsningsforslag ved svampebekæmpelse i vårhvede. Ved aksbeskyttelsen er angivet en indsats på 30 procent normaldosering, og behandlingen er ikke delt. Der anbefales en lavere indsats i vårhvede end i vinterhvede, fordi smittetrykket af Septoria er lavere i vårhvede, og de opnåede merudbytter for svampebekæmpelse har været lavere.

Hvor der undtagelsesvis er angreb af hvedebladplet, vælges de angivne løsninger med Proline Xpert, Prosaro eller Propulse, hvor dosis både tilpasses smittetrykket af hvedebladplet og evt. gulrust.

Vær opmærksom på, at der som angivet i tabel 2 for mange af løsningerne er begrænsninger på det tilladte antal behandlinger pr. vækstsæson.

De angivne løsninger i vækststadium 39-65 i tabel 2 må anvendes til vækststadium 69, dog til vækststadium 71 for Viverda og kun til vækststadium 61 for Propulse.

Triazolregler

Ved svampebekæmpelse skal der tages hensyn til triazolreglerne. Der er begrænsninger på den maksimalt tilladte mængde af visse triazoler. Reglerne er omfattet af krydsoverensstemmelse. Se nærmere i PlanteNyt nr. 1183.

Svampemidlernes effekt

Se effekten af svampemidler mv. i Svampemidler i korn.


Billede 1. Mange af vårhvedesorterne er modtagelige for gulrust.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.