Svampebekæmpelse i sukkerroer, foderroer og energiroer

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Bladsvampe bekæmpes ved begyndende angreb, og senest når 5 procent af planterne er angrebet. Registreringsnettet i sukkerroer starter den 19. juli 2018.

Bederoer kan angribes af meldug, bederust og Ramularia (pletskimmel). I visse varme år optræder også angreb af Cercospora (intet dansk navn), hvor symptomerne minder om Ramularia. Se billeder nederst.

Svampebekæmpelse i sukkerroer

Kend de valgte sorters modtagelighed for de enkelte svampesygdomme.

Bladsvampe bekæmpes i sukkerroer ved begyndende angreb og senest, når 5 procent af planterne er angrebet.

Anvend omkring 0,25-0,5 liter Opera, Rubric/Maredo eller Amistar Gold pr. hektar. Anvend højeste dosis ved etablerede angreb eller højt smittetryk. Er meldug eller bederust målet for bekæmpelsen, foretrækkes Opera. Der er kun få forsøg med Amistar Gold, men midlet har klaret sig på niveau med Opera i de udførte forsøg.

Forsøg fra 2016 med kraftige meldugangreb viste, at 0,5 l Opera hhv. 0,25 l Opera + 5,0 kg af næringsstoffet Thiopron (svovl) gav effekt på samme niveau.

Armure er også godkendt og kan anvendes, men der er færre forsøg og erfaringer med dette middel. Armure kan anvendes med omkring 0,4 l/ha.

Gentagen behandling ca. tre uger senere kan være aktuel ved:

Sprøjtefristen for Opera, Rubric/Maredo og Armure er fire uger og 35 dage for Amistar Gold.

Anvend 200-250 l vand, og sprøjt gerne om morgenen på saftspændte planter.

Svampebekæmpelse i sukkerroer har i gennemsnit af 7 års forsøg givet 9-10 procent merudbytte med en nettoindtægt på 1.100 kr/ha (prisaftale 2017, 1-årig kontrakt). De opnåede merudbytter afhænger af smittetryk og sortens modtagelighed og har varieret fra 1 til 19 procent.

Regler for maks. brug af triazoler

Anvendelse af triazoler i roer er også omfattet af triazolreglerne. Se nærmere i PlanteNyt nr.1183. Følgende mængder tæller 100 procent: 125 gram epoxiconazol, 250 gram difenoconazol og 250 gram propiconazol. Dvs. 1,0 liter Rubric/Maredo tæller 100 procent, 1,0 liter Opera tæller 40 procent, 1,0 liter Armure tæller 120 procent og 1,0 liter Amistar Gold tæller 50 procent. Hvis der f.eks. anvendes 0,5 l Opera (20 procent) efterfulgt af 0,5 l Rubric (50 procent) er der anvendt 70 procent.

Derudover må Rubric/Maredo/Armure maks. bruges 2 gange pr. sæson, mens der ingen restriktioner er på antallet af gange, hvor Opera må bruges, men selvfølgelig skal triazolreglerne overholdes, og der må maksimalt anvendes 1,0 l Opera pr. sæson. Der skal også være minimum 21 dage mellem to behandlinger med Maredo. Amistar Gold må maksimalt anvendes 1 gang pr. vækstsæson og kun hvert 3. år.

På ældre etiketter kan reglerne for antal behandlinger være anderledes. Læs altid etiketten for at se de gældende regler.

I tabel 1 ses en oversigt over effekten af godkendte svampemidler i bederoer.

Tabel 1. Relativ virkning af godkendte svampemidler i bederoer

Sygdomme   Amistar/
Mirador 250 SC  
Amistar Gold  Armure

Rubric/

Maredo

Opera Bumper 25 EC  
Bedemeldug * (*) * * * (*) * * * * * * * * *(*) * * (*)
Bederust * * * * * (*) * * * (*) * * * * * * * *(*) * *
Ramularia * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Cercospora * * * (*) * * * (*) * * * (*) * * *(*) * * * * *
Normaldosering,
liter/kg pr. hektar
1,0 1,0 0,6 1,0 1,0 0,5
Pris pr. normaldosering
inkl. afgifter, ekskl. moms
285 300 1) 261 410/370 515 102

* = svag effekt (under 40 %).

* * = nogen effekt (40-50 %).

* * * = middel til god effekt (51-70 %).

* * * * = meget god effekt (71-90 %).

* * * * * = specialmiddel (91-100 %).

(*) = en halv stjerne.

1) Foreløbig pris.

Registreringsnet

NBR Nordic Beet Research starter 19. juli de ugentlige bedømmelser af angreb af bladsvampe i registreringsnettet. Resultaterne vil kunne følges på Landbrugsinfo på siden Varsling/registreringsnet samt ved info sider fra VKST og Nordic Sugar Agricenter.

Svampebekæmpelse i foderroer og energiroer

Der har ved mere udbredte angreb af bladsvampe også været god økonomi i svampebekæmpelse i foderroer/energiroer. Se Oversigt over Landsforsøgene 2017 side 329.

Hvis der i foderroer og energiroer ses angreb af bladsvampe, anbefales samme bekæmpelsesstrategi som i sukkerroer, dvs. bekæmpelse ved begyndende angreb og senest ved 5 procent angrebne planter.


Billede 1. Bedemeldug.


Billede 2. Ramularia (pletskimmel).


Billede 3. Cercospora.


Billede 4. Bederust.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.