Se efter trips i rug, triticale og vinterbyg lige før begyndende skridning

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne. Ved kraftige angreb kan bladskederne og fanebladene farves brune. Bekæmp ved mere end 0,5-1 trips pr. bladskede.

Lige før begyndende skridning af rug, triticale og vinterbyg skal marken kontrolleres for angreb af trips. Oftest optræder der flest trips i rug og triticale. Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne. Ved kraftige angreb bliver bladskederne og fanebladene brune. Angreb i aksene er ikke særlig tabsvoldende.

Vurdér angrebsstyrken inde i marken, da angreb oftest er kraftigere i randen af marken. Vær opmærksom på, at de sorte trips sidder under bladskederne. Bladskederne skal derfor åbnes, når marken undersøges for evt. tripsangreb. Senere fremkommer tripsenes larver, der er 1-2 mm og hvide eller rødlige.

Bekæmpelse anbefales ved fund af mere end 0,5 -1 mørke trips pr. bladskede. Bekæmpelse anbefales ikke ved lavere angrebsgrader, da tripsbekæmpelse oftest kun resulterer i forholdsvis begrænsede merudbytter.

For at ramme tripsene inde i bladskederne, skal bekæmpelse udføres lige før begyndende skridning i vækststadium 45, hvor bladskederne åbner sig lidt. Anvend omkring 200 l vand, og sprøjt om morgenen. Tripsene kan også gøre skade senere, men så er det rent sprøjteteknisk ikke muligt at ramme dem.

Følgende pyrethroider og doser kan anvendes til bekæmpelse af trips: 0,15 kg pr. ha Karate 2,5 WG, 0,075 kg Kaiso Sorbie eller 0,1-0,15 l pr. ha Mavrik 2F/Mavrik Vita.

Mavrik 2F er afmeldt, og evt. restlager må lovligt anvendes indtil 20-08-2018, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.

Karate og Kaiso Sorbie må maksimalt anvendes 3 gange hhv. 1 gang pr. vækstsæson, mens Mavrik 2F/Mavrik Vita må anvendes 2 gange om foråret.

Se svenske forsøg med baggrund for bekæmpelsestærsklerne i vintersæd i Artikel 1746.


Billede 1. Trips i triticale. Foto: Finn Olsen, Sønderjysk Landboforening.


Billede 2. Trips i bladskeden.


Billede 3. To larver af trips i bladskede.


Billede 4. Brunfarvede faneblade og bladskeder efter tripsangreb.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.