Rodbrand i hestebønner

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Det antages, at planterne har været svækkede af tørke og derfor er blevet modtagelige for angreb.

De seneste par uger er der modtaget flere henvendelser om enkeltstående planter i hestebønner, der begynder at miste saftspændingen og visner. Når rødderne trækkes op, er de brune-sorte. Se billede 1.

Planteprøver fra flere marker har været nærmere undersøgt, og der er fundet angreb af Fusarium og/eller rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani). Begge svampe er ”svage” rodbrandsvampe. Det antages derfor, at planterne har været svækkede af tørke og derfor er blevet modtagelige for angreb. Da der er tale om svage rodbrandsvampe er der heller ikke nødvendigt at tage specielle hensyn mht sædskiftet fremadrettet, men selvfølgelig skal der være et ophold i sædskiftet af hensyn til sædskiftesygdommen hestebønnerodråd (Phytophthora pisi). Denne sygdom er ikke påvist i de modtagne prøver. Se nærmere om hestebønnerodråd i Ny rodbrandsvamp i hestebønner og ærter.

I år har der også været mange bladrandbiller, og det angives i litteraturen, at der kan komme sekundære svampeangreb på rødderne som følge af gnavene fra larverne, så det kan måske også være medvirkende. Se nærmere i Aktuelt om skadedyr i hestebønner.

I en enkelt prøve var reaktionstallet i marken meget lavt. I denne mark optrådte rodbrandangrebene i pletter. Se nærmere i Bælgplanter er følsomme for lavt reaktionstal.


Billede 1. Angreb af rodbrand i hestebønner.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.