En række midler fra Du Pont udgår - og fortsætter under andet navn

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

FMC/Cheminova har overtaget en række plantebeskyttelsesmidler, som Du Pont tidligere havde godkendelsen af. Midlerne bliver overført til Cheminova og får lidt ændrede navne og numre, men midlerne er de samme som hidtil.

I forbindelse med FMC/Cheminovas overtagelse af en række plantebeskyttelsesmidler, som tidligere hørte under Du Pont, bliver godkendelsen af disse midler nu overført til Cheminova. Det betyder bl.a. følgende:

Alle midlerne forbliver ved overførslen identiske med de hidtil kendte produkter, og godkendelsesområderne vil være de samme.

På grund af overførslen får midlerne lidt ændrede navne og nye registreringsnumre.

Alle Du Pont-produkterne får en afviklingsperiode på 18 måneder fra overførselsdatoen.

Der skal godkendes nye etiketter for alle de fortsættende produkter. Der er endnu ikke godkendt nogen af disse, og de nye produkter er først endeligt godkendt, når etiketterne godkendes.

Produkterne, som er omfattet, fremgår af nedenstående tabel:

Nuværende navn og reg.nr. for Du Pont godkendte produkter Fremtidigt navn og reg.nr. efter overførsel til Cheminova
Ally SX, reg.nr. 3-166 Ally 20 SX, reg.nr. 11-73
Avaunt, reg.nr. 3-179 Avaunt 150 EC, reg.nr. 11-68
Express Gold SX, reg.nr. 3-182 Express Gold 33 SX, reg.nr. 11-66
Express ST, reg.nr. 3-164 Express 50 ST, reg.nr. 11-74
Express SX, reg.nr. 3-177 Express 50 SX, reg.nr. 11-69
Harmony Plus ST, reg.nr. 3-156 Harmony Plus 50 ST, reg.nr. 11-75
Harmony Plus SX, reg.nr. 3-185 Harmony Plus 50 SX, reg.nr. 11-64
Harmony SX, reg.nr. 3-169 Harmony 50 SX, reg.nr. 11-72
Nicanor 20 SG, reg.nr. 3-175 Nicanor SG, reg.nr. 11-70
Ratio Super SX, reg.nr. 3-181 Ratio Super 50 SX, reg.nr. 11-67
Safari, reg.nr. 3-153 Safari 50 WG, reg.nr. 11-76
Steward, reg.nr. 3-173 Steward 30 WG, reg.nr. 11-71
Trimmer 50 SG, reg.nr. 3-184 Trimmer SG, reg.nr. 11-65

Produkterne med reg.nr. 3-xxx i den venstre kolonne i tabellen er afmeldt pr. 1. juni 2018, dog er Harmony SX først afmeldt pr. 1. juli 2018. Produkterne må sælges indtil 1. december 2018, Harmony SX dog til 1. januar 2019. Og endelig bliver produkterne omfattet af anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 1. december 2019, eller 1. januar 2020 for Harmony SX.

Som nævnt må produkterne, som er afmeldt, fortsat sælges i en periode. Det anbefales ikke at købe mere produkt, end man med sikkerhed kan opbruge i vækstsæsonen 2018-2019, da overskydende produkt ellers skal bortskaffes.

I takt med at de nye Cheminova-godkendte produkter får godkendt etiketterne, vil disse erstatte de gamle i markedet. FMC oplyser dog, at der senere vil ske endnu en overførsel af alle Cheminova-produkter til FMC-regi i løbet af en endnu ikke endeligt fastsat periode. Dette betyder, at midlerne vil skulle ændre navn og reg.nr. igen, og at midlerne nævnt i højre kolonne i tabellen også på sigt vil blive forbudte. Derfor skal det anbefales, at man indtil overførslen til FMC er endeligt afsluttet, ikke disponerer større mængder, end der kan bruges på 1 eller maks. 2 vækstsæsoner.

Middeldatabasen er opdateret med oplysninger om de nævnte produkter, og KemiTjek App’en og Positivlisten vil vise korrekte datoer for forbud.