Nedvisning af hestebønner

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Kun ved uensartet modning eller meget grønt ukrudt kan der være behov for at nedvisne hestebønner til foder.

Tvangsmodning som følge af tørken betyder, at det i år kun undtagelsesvis bliver aktuelt at overveje nedvisning af hestebønner. Behovet for nedvisning kan være til stede i marker med meget uens modning eller hvor ukrudtsbekæmpelsen har svigtet, så ukrudtet har en betydelig grønmasse. Hvor ukrudt hovedsageligt består af tørkeprægede planter, vil fugtigheden fra ukrudtet ikke kunne genere ved høsten. Der kan ikke forventes høj effekt mod kvik og andet rodukrudt, som er præget af tørken. Selv om der skulle falde 30-40 mm nedbør, som igen kan sætte gang i væksten af rodukrudt, vil det være for sent i forhold til bekæmpelse med glyphosat før høst.

Til nedvisning bruger du 1440 g glyphosat pr. ha svarende til eksempelvis 4 l Roundup Bio pr. ha. Tilsæt ammoniumsulfat og spredeklæbemiddel. Nedvisning af en stor grønmasse tager normalt omkring 3 uger, men vil afhænge af vejrforholdene. Vejledende skal der sprøjtes når ¾ af bælgene er sorte i størstedelen af marken, dvs. at vandindholdet i frøene er ca. 30 procent. Anvend de afdriftsreducerende dyser med 150-170 l vand pr. ha, Det giver store dråber, som trænger ned i afgrøden.

Hvis der mellem høst og etablering af næste afgrøde bliver en periode, hvor marken ligger sort, er det bedst at lade ukrudtsfrø og spildfrø af hestebønner ligge urørt i stubben. Mus, fugle og insekter vil fortære en del frø, og lidt fugt vil ødelægge en del frø, som går i spiring. Harves frøene ned i jorden, vil frø af de fleste ukrudtsarter gå i såkaldt sekundær spirehvile og vente på en mulighed for spiring.