Rugsorters modtagelighed for meldrøjer

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Mange af sorternes modtagelighed ligger på samme niveau

Ved det tyske Bundessortenamt, BSA testes rugsorternes modtagelighed for meldrøjer via kunstig smitte under blomstring. Kun data fra flere lokaliteter og over flere år vises. Sorternes modtagelighed i smitteforsøg kan nemlig godt variere fra lokalitet til lokalitet og fra år til år. Data fra forsøg med naturlig smitte er ikke velegnet, fordi en tidlig naturlig smitte især vil vise angreb i de tidligt blomstrende sorter og en sen smitte i de sent blomstrende sorter.

I tabellen nedenfor ses en oversigt over sorternes modtagelighed fra Beschreibende Sortenliste 2018 fra BSA. Alle de angivne sorter er hybridsorter. Modtageligheden angives på en 1-9 skala, hvor 9 er meget modtagelig.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man i den tyske sortsafprøvning kun tester de enkelte sorters modtagelighed. Det er velkendt, at nogle sorter kun sælges med 10 procent af en populationssort iblandet, som forbedrer bestøvningen og dermed nedsætter angrebene af meldrøjer. Som tommelfingerregel kan karakteren derfor reduceres med 1, hvis der er iblandet en populationssort.

Det fremgår, at mange af sorternes modtagelighed ligger på samme niveau.

Sort Modtagelighed for meldrøjer,
1-9 skala,
hvor 9 er mest modtagelig
Helltop 4
KWS Binntto 4
KWS Bono 4
KWS Livado 43)
KWS Serafino 32)
KWS Vinetto 4
SU Arvid 51),3)
SU Cossani 51)
SU Performer 61)
  1. Sorterne sælges kun iblandet 10 procent af populationssorten Dukato
  2. KWS oplyser, at sorten får denne karakter i den nye udgave af Beschreibende Sortenliste.
  3. KWS hhv. Saaten Union oplyser, at sorten har fået denne karakter ved BSA, men data er ikke vist.

Kilde

Se side 76 i Beschreibende Sortenliste. Getreide, Mais. Öl- und Faserpflanzen. Leguminosen. Rüben. Zwischenfrüchte 2018