Knopper visner i raps

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Symptomet er forårsaget af vejrbetingede stressfaktorer, som får planterne til at ”tilpasse” skulpeantallet til vækstbetingelserne.

De seneste dage er modtaget flere henvendelser om aborterede knopper i vinterraps og dermed manglende blomstring og skulpedannelse. Symptomerne er mest udbredt på hovedskuddene, men ses også på sideskuddene. Se fotos og video nedenfor. Symptomet viser sig ved, at ikke alle knopper strækker sig, men i stedet tørrer ind, og der ses derfor mange blinde stilke.

I Slesvig Holsten, Nedersachsen og især Nordrhein Westfalen ses de samme symptomer og især i Nordrhein Westfalen er symptomerne udbredt, og flere marker er her blevet omsået med majs. Der er ikke observeret sortsforskelle.

Symptomet er forårsaget af vejrbetingede stressfaktorer, som får planterne til at ”tilpasse” skulpeantallet til vækstbetingelserne. Vejrforholdene i år har stresset planerne. Der har været en sen vækststart, hvorefter væksten er gået hurtigt, og planterne har derfor skullet strække sig og danne knopper og blomster på meget kort tid. Mange steder er rodudviklingen også ringe i år pga. den vanskelige etablering i efteråret. Store temperatursvingninger med tæt på 0 grader om natten og 20 grader om dagen kan ifølge tyske angivelser også give ”fysiologisk/abiotisk” visning af blomsterknopper. Frost i foråret kan også være medvirkende.

Knopperne på sideskuddene kan i et vist omfang kompensere for de tabte knopper på hovedskuddene. Problemet er dog, at udviklingen af sideskud i år er reduceret i mange marker.

Angreb af glimmerbøsser kan også give blinde stilke, men i flere marker med symptomer har der ikke været ret mange glimmerbøsser.

Se link til: Video


Billede 1. Manglende strækning af knopper og udvikling af knopper i vinterraps fotograferet 7. maj 2018 af Erik Andkær Pedersen, Patriotisk Selskab.


Billede 2. Manglende skulpedannelse i vinterraps fotograferet 7. maj 2018 af Erik Andkær Pedersen, Patriotisk Selskab.