Maks. antal behandlinger med svampe- og skadedyrsmidler

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Der er restriktioner på antallet af behandlinger for mange midler. Der er krydsoverensstemmelse herpå.

En meget stor del af svampe- og skadedyrsmidlerne har de senere år fået en godkendelse med et maksimalt tilladt antal behandlinger pr. vækstsæson. Se udvalgte afgrøder i tabel 1-2. Der er krydsoverensstemmelse på antallet af behandlinger.

For midler uden restriktioner mht. antal behandlinger pr. vækstsæson er der typisk restriktioner mht. den maksimalt tilladte mængde pr. vækstsæson. F.eks. er der ingen restriktioner mht. antal behandlinger med Amistar i frøgræs, men der må maksimalt anvendes 0,5 l/ha pr. vækstsæson. For flere midler er der også en maksimal dosis, som er afhængig af vækststadiet på sprøjtetidspunktet. Midlet Amistar Gold må som det eneste af midlerne kun anvendes hvert 3. år på det samme areal. Husk også triazolreglerne. Se nærmere i Plantenyt nr. 1183.

Midlerne revurderes løbende, hvorved godkendelserne og bl.a. kravene om maks. antal behandlinger kan ændres. Der vil i praksis findes dunke med både nye og ældre etiketter, og det er altid vejledningen på den aktuelle dunk, som er gældende. Tjek derfor altid, hvad der står på dunken. Det er selvfølgelig også vigtigt at være opmærksom på, om midlet med den ældre etikette fortsat er godkendt.

F.eks. er Amistar netop blevet revurderet, og nedenfor er vist reglerne på den nye etikette, som endnu ikke er nået ud på hylderne hos grovvaren. Mirador indeholder samme aktivstof og -mængde som Amistar og skal også revurderes, men revurderingen er pt. ikke afsluttet for dette middel, så reglerne for brug af Mirador på de nuværende etiketter er angivet nedenfor.

For flere midler henstilles det - for at forsinke resistensudviklingen - at midlerne ikke benyttes for mange gange. Dette er nævnt under kommentarer under tabel 1. Der er her tale om en vejledning, som ikke er omfattet af krydsoverensstemmelse.

Tabel 1. Maks. antal behandlinger pr. vækstsæson for svampemidler.
i.r.= ingen restriktioner mht. antal behandlinger.
Blågrøn farve = ikke godkendt i den pågældende afgrøde.

Middel Hvede Byg Rug Triti-
cale
Havre Vinter-
raps
Frø-
græs 1
Roer Majs Ær-
ter
Heste-
bønner 7
Amistar 2 2 2 2 2 i.r 2 i.r.     1 2
Amistar Gold           1   1      
Aproach 2+3 i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. 1 1        
Armure 4 1 1           2      
Bell i.r. i.r. i.r. i.r. i.r.   i.r.        
Bumper 2 2 2 2 2   2 2      
Cantus           i.r.          
Ceando 2 i.r. i.r. i.r. i.r. i.r.   i.r.        
Comet Pro 2 i.r. i.r. i.r. i.r. i.r.   i.r.   i.r.    
Dithane NT 2                 1  
Efilor           i.r.          
Flexity 2 i.r. i.r. i.r. i.r. i.r.            
Folicur Xpert 2 2 2 2 2 2 2        
Folpan 2 2   2              
Input EC 2 2 2 2              
Juventus 2 2 2 2   2          
Mastana 500                   2  
Maredo 2. 2. 2 2 2     2      
Mirador 2 2 2 1 1 2 2 2 2   2  
Mirador forte 2 i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. i.r.          
Opera 2 i.r. i.r. i.r. i.r. i.r.     i.r. i.r.    
Orius i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. 5         2
Pictor Active           2          
Proline 2 2 2 2 2            
Proline Xpert 2 2 2 2 2            
Propulse 6 2/1 2/1 2/1 2/1 1 1     2    
Prosaro 2 2 2 2 2 2          
Rubric 2 2 2 2 2     2      
Signum                   2/1 8 2
Switch                   1  
Viverda 2 i.r. i.r. i.r. i.r. i.r.   2        
 1. Vær opmærksom på, at Bell, Ceando, Comet Pro ikke er godkendt i alle frøgræsarter.
 2. For at forsinke resistensudviklingen anbefales det at strobiluriner i korn maksimalt bør anvendes 2 gange pr. vækstsæson i vintersæd og maksimalt 1 gang i vårsæd. Af samme årsag bør Flexity og Ceando maksimalt anvendes 1 gang pr. vækstsæson.
 3. Aproach må anvendes indtil 1/12 2018, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud.
 4. Armure er i korn kun godkendt i vinterhvede og vinterbyg.
 5. Orius må i raps kun anvendes enten efterår eller forår.
 6. Propulse må bruges 2 gange i vintersæd og 1 gang i vårsæd.
 7. Amistar, Orius og Signum har en ”mindre anvendelse” i hestebønner. Amistar er netop revurderet, og den ”mindre anvendelse” er derfor nyansøgt, men dunke af Amistar med etiketter fra før 22/2, 2018 kan stadig anvendes.
 8. Maksimalt 1 gang pr. vækstsæson i grønne ærter.

 

Tabel 2. Maks. antal behandlinger pr. vækstsæson for skadedyrsmidler.
Blågrøn farve = ikke godkendt i den pågældende afgrøde.

Middel Hvede Byg Rug Triti-
cale
Havre Raps Frø-
græs
Roer Majs Ærter Heste-
bønner
Avaunt           1          
Biscaya           1          
Fastac 2 2 2 2 2 2       2  
Kaiso Sorbie 1 1 1 1 1 1            
Karate 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3
Mavrik Vita 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3       2 2
Pirimor 1 1 1 1 1 1   1   1 1
Plenum           1          
Teppeki 2                    
 1. Mindre anvendelse (1 gang, hvis bekæmpelsen er rettet mod fritfluer med en højere dosering)
 2. I vintersæd yderligere 1 gang efterår.
 3. Max. 1 gang efterår.
Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.